Město očima nezávislého člověka

Náměstí nás opět bude stát další peníze

26.07.2013 11:31

V návrhu rozpočtového opatření pro červenec 2013, který byl radou města bez výjimky schválen všemi pěti přítomnými radními, se jednalo o dvě investiční akce. Tou první, samozřejmě schválenou, byl nákup herních prvků pro MŠ Pražská, který by měl být uhrazen z rezervy školství.

Zápis již neuvádí, což je naprosto obvyklé, o jaké herní prvky pro mateřskou školku se jedná, ale ani kolik budou stát. Nikdo z veřejnosti jistě proti nákupu herních prvků pro naše nejmenší neprotestuje, ale zároveň by si veřejnost, daňoví poplatníci, jistě zasloužili, aby byli přesně informováni, za co a za kolik jejich peněz se prvky pro děti zakoupí.

Druhá, schválená položka, je již podstatnější. Jedná se o převod nutných finančních prostředků na výdaje spojené s odvodněním záhonů na Masarykově náměstí z důvodu extrémních srážek ve II. čtvrtletí 2013. Záhony zřejmě nebyly schopny přívaly vody absorbovat a voda se rozlévala po náměstí.

Ze zápisu opět nevyplývá o jaké práce na odvodnění záhonů se bude jednat a kolik peněz z městské kasy bude vyčerpáno. Jedná se o to, že náměstí bylo před nedávnem dlouhodobě uzavřeno a prošlo velice náročnou a samozřejmě i velice drahou revitalizací. Jak to vypadá, neproběhlo vše tak, jak by mělo. Buď projektant zapomněl, že také občas vydatně prší a pod záhony nevyprojektoval odvodnění, anebo, pokud odvodnění v projektu bylo, byla práce odflinknutá. Jinak by se nemohlo stát, že záhony vodu při vydatných deštích vodu neodvádějí.

Nyní se toto pochybení musí napravit a město to bude stát další peníze z rozpočtu.

Jak je zvykem nejen u nás ve městě, ale v republice vůbec, nikdo za tento šlendrián opět neponese odpovědnost, natož, aby ten, kdo nedostatek při odvodnění záhonů způsobil, musel tyto zbytečné vícepráce hradit ze svého.

Však to lidé ze svých daní zaplatí, tak o co jde, že?   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.