Město očima nezávislého člověka

Náměstí se prodražuje

14.06.2012 11:11

Při obnově brandýského náměstí došlo k dalším vícepracím a bylo by s podivem, kdyby tomu tak nebylo. Ve městě snad nebyla jediná investiční akce, u které by nedošlo k navýšení ceny za vícepráce. 

Nejprve se cena navýšila o téměř šest set tisíc korun za instalaci jedné lampy veřejného osvětlení u přechodu pro chodce u lékárny a za změnu tvaru kašny. Ta se z kruhového tvaru změnila na oválný. 

Zápis z jednání rady města ze dne 6. června uvádí, že: byla provedena úprava zeminy nacházející se v aktivní zóně komunikace v Pražské ulici přidáním pojiva Dorosol v objemu

 6 % v minimálním hloubkovém rozsahu 0,50 m v hodnotě 389.434,50 Kč bez 20 % DPH pro zpevnění zeminy. 

Dále bylo zjištěno, že je nedostatečná nosnost podloží pod komunikací v Pražské ulici, v levé části ve směru na Prahu, a to jak v části komunikace, tak i na pojížděném chodníku. I tento problém byl řešen přidáním pojiva Dorosol, takže se cena zvedla o dalších sto tisíc korun. Zda je tato částka již s DPH či nikoliv, se v zápisu neuvádí. 

Jenomže to ještě není všechno. Jak uvádí zápis z jednání Rady města, je dalším problémem, který nebylo možno předvídat, neboť se objevil až po odkrytí vrstvy na části chodníku, to, že je nedostatečná hloubka a spolehlivost uložení kabelů, opět v Pražské ulici. Cena za vícepráci spojenou s uložením kabelů do žlabů s krytem, činí 62 tisíc korun. Zápis opět neuvádí, zda se jedná o cenu s DPH. 

Vícepráce, které tak vznikly v průběhu prací na náměstí, budou řešeny dodatky ke smlouvě, uvádí zápis z rady města. 

Náklady na obnovu Masarykova náměstí v Brandýse se tak opět navýší, Tentokrát se jedná o sumu 707.211 Kč. Pokud by však byly dvě z uvedených cen bez DPH, náklady by byly ještě vyšší právě o Daň z přidané hodnoty.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.