Město očima nezávislého člověka

Náměstí stálo nakonec téměř 43 milionů korun

19.10.2012 11:50

Zápis z jednání rady města ze dne 10.10. uvádí, že z důvodu dodatečných prací na brandýském náměstí uzavřela rada města se zhotovitelem prací, firmou M - Silnice a.s. Dodatek č.3.

Tento dodatek obsahoval další navýšení konečné ceny za revitalizaci náměstí, které by mělo být slavnostně otevřeno, samozřejmě s velikou slávou, 20. října. Původní vysoutěžená cena zněla na výši 34.396.548 Kč bez DPH. V důsledku dalších víceprací, změn projektu, například se z kulaté kašny stala kašna oválná, či se přidávala jedna lampa veřejného osvětlení, která v původním projektu nebyla, se konečná cena vyšplhala na 42.808.021 Kč včetně DPH.

Je ovšem pravdou, že brandýské náměstí vypadá mnohem lépe nežli třeba v Čelákovicích, kde se dodělalo nedávno. Pravdou však také je, že výstavba nového náměstí po dlouhou dobu komplikovala život nejen lidem ve městě a projíždějícím řidičům, ale především obchodníkům, kteří po dobu výstavby náměstí, měli velmi ponížené tržby.

Stejnou pravdou také  je, že při projektování a následném stavebním řízení došlo k řadě pochybení, neboť ze strany úřadů vůbec nebyl brán zřetel na tak zvané dotčené osoby, tedy majitele domů ve spodní části náměstí podél silnice, kterým projekt způsobil mnoho obtíží, dal vzniknout stížnostem a lze předpokládat, že výstavba náměstí může mít dohru i u soudu.

20. října se konečně náměstí otevře a v plné míře se konečně otevře pro dopravu. Původně po jeho dokončení měly následovat práce na části Pražské ulice až k obchodnímu domnu Šipka, kde měla vzniknout jakási pěší zóna. Bohužel, úsporná opatření vlády a především nechuť kraje tento projekt řešit rychleji, zapříčinily, že se vybudování pěší a klidové zóny odsouvá do budoucna. Kdy, a zda vůbec, bude tento záměr realizován, ví snad jen svatý Václav nebo Jan z Nepomuku, jehož socha se nyní skví na náměstí.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.