Město očima nezávislého člověka

Namísto čísel a faktů pouze řeči

24.03.2011 09:11

Na posledním veřejném zasedání zastupitelů se po vzrušené debatě podařilo odložit hlasování o navýšení ceny vodného a stočného s tím, že zastupitelé požadovali od firmy Stavokomplet, která má vodovod a kanalizaci v pronájmu, hospodářské výsledky nejen za poslední rok, ale i za posledních pět let, aby mohli odpovědně rozhodnout, zda navýšení ceny je opodstatněné. Kvůli tomu bylo svoláno na den 23. března pracovní zasedání zastupitelstva, kde měly být zastupitelům tyto materiály předloženy. Namísto toho se však dočkali půlhodinové přednášky o tom, jak se vše zdražuje, jak se musí vodovodní a kanalizační řad, stejně jako čistírna odpadních vod udržovat, a proto je nutné vodné a stočné zdražit. Jediným výsledkem naprosto zbytečné ztráty času bylo pak sdělení, že zisk firmy je 11 %. Ředitel Stavokompletu Aleš se pak dopustil ohromného faux pas, když prohlásil, že jeho firma sídlí ve městě, a proto daně opět vrací do města, což je naprostý nesmysl a svědčí to o Alešově naprosté neznalosti. Ve skutečnosti právnické osoby, kterou Stavomplet je, daní své zisky do státního rozpočtu, nikoliv do městského. A závěr jeho vystoupení? Naprostá ztráta času, zastupitelé požadovaná čísla a doklady neobdrželi a zdražování vodného a stočného je, podle mého názoru, naprosto zbytečné, navíc když se s největší pravděpodobností na podzim zvedne DPH, čímž opět dojde k podstatnému zdražení. A ještě jedna perlička z úst Aleše. Ten prohlásil, že si lidé musí uvědomit, že mají luxus v tom, když otočí kohoutkem a teče pitná voda a když spláchnou záchod, je odpadní voda odkanalizovaná a vyčištěná a za tento luxus si holt musí zaplatit. Velmi zvláštní přístup na počátku třetího tisíciletí. Stejně jako jeho srovnání cen s okolními městy, kdy prohlásil, že máme cenu vodného a stočného, v tomto srovnání, průměrnou. Co však již zastupitelům neřekl, byl fakt, že na rozdíl od většiny okolních měst, které berou vodu ze 100 % z Káraného, naše město má celkem pět vlastních vrtů s tak kvalitní vodou, že kromě obvyklého mechanického filtrování se voda již nemusí nijak čistit chemicky, čímž fakticky dochází ke snižování ceny za vodu a zvyšování zisků firmy. Stavokomplet spravuje městský vodovod a kanalizaci již jedenáct let a možná by stálo za úvahu vypovězení smlouvy a vypsání nového výběrového řízení. Možná by konkurenční boj cenu vodného a stočného pro obyvatele města snížil. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.