Město očima nezávislého člověka

Nařízení je nezákonné, cedulka by měla zmizet!

22.05.2013 12:20

V poslední době graduje boj některých poslanců proti kuřákům. Poslanec za ODS Boris Šťastný dokonce navrhoval ve sněmovně přijetí zákona, který by kuřákům zakazoval kouření na všech veřejných prostranstvích, tedy nikoliv jen v úředních budovách, ve všech restauracích, ale prostě všude. Svou neřest by tak kuřáci mohli provozovat pouze doma. Zákon však neprošel, zatím.

V soukromém areálu, kde je například umístěna prodejna Normy, pošta, obchody a mnoho dalších institucí, je tudíž na prostranství kouření možné, neboť zákon zatím neexistuje a majitel areálu by se zákony tohoto státu měl řídit. A stejně tak by je měl dodržovat i správce areálu a nejen to, měl by se jimi řídit.

Jenomže to se neděje. V budově, kde je umístěna i kancelář pojišťovny, je na chodbě umístěna cedulka s přeškrtnutou cigaretou a nápisem, že kouření je zakázáno i před objektem, tedy na veřejném prostranství. Zákon totiž vymezuje i to, že přesto, že se jedná o soukromý prostor, ale je v podstatě určen pro veřejnost, jedná se o prostor veřejný. Cedulka je tudíž umístěna nezákonně.

Největším paradoxem, a lze říci, že i diskriminací úřednic pojišťovny je to, že kromě nich nikdo další z občanů navštěvujících tento areál, cedulku nevidí, a proto si lidé na ploše mohou klidně zapálit a také tak činí. Pouze úřednicím pojišťovny je kouření na veřejném prostranství areálu zakazováno. A to již hraničí s diskriminací.

O agresivitě pracovníků správy, neboť v budově jsou umístěny kanceláře správy areálu, hovoří i to, že když jsem si tuto nezákonnou cedulku fotil, procházející úřednice, aniž bych se jí jakkoliv všímal, se podivovala nad tím, že si cedulku fotím a ptala se, zdali chci správě areálu vyhrožovat.

Zákony, ať se nám líbí či nikoliv, ať jsou smysluplné či nesmyslně, a těch je mnoho, se musejí dodržovat. A platí to i o správě soukromé nemovitosti. Vzhledem k neexistenci zákona o zákazu kouření na veřejných prostranstvích, by tato cedulka měla zmizet.

Jakkoliv je kouření nezdravé, diskriminace jednotlivých skupin obyvatel, a teď nebudu vyjmenovávat všechny druhy diskriminačního chování, je v rozporu nejen se zákony, ale i s Ústavou ČR. Vyvěšením této cedulky tak správa areálu porušuje nejen zákon, ale i naší ústavu.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.