Město očima nezávislého člověka

Náš bližní.

13.08.2011 13:28

Byl nám dán život a většina z nás si přeje prožít jej ve spokojenosti a zdraví. Co k tomu potřebujeme? Osobně jsem přesvědčen že není potřeba bohatství a luxusu. Že stačí mít kolem sebe  poctivé  a  k podání pomocném ruky ochotné spoluobčany. Doslova míněno „bližního svého“. K tomu dobrou fyzickou zdatnost a odolnost. Již v Knize knih, bibli, se Bůh vyjadřuje k otázce bližního. Miluj bližního svého jako sebe samého.  Také nikdy nenabádal své věřící k tomu, aby hromadili majetky. I Mojžíšovi řekl: Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté“. Mnozí svatí, naplňujíc boží vůli rozdali své majetky, rozdělili se i o část svého oblečení a pomáhali bližním. Mnohé dobré myšlenky bývají zneužity jedinci k vládnutí.

Při poznávání země české nacházíme v téměř každém městečku či městě kostel – chrám boží.. Na dobu svého vzniku úžasné stavby, včetně krásných interiérů a zlacených prvků. Tyto stavby musely být finančně značně náročné. Chaloupky a pastoušky byly asi podstatně levnější. Od průvodců ani v kronikách se většinou nedovíte, že tam stál i hospitál pro chudé, provozovaný církví. K farnosti (církvi) náležely velké polnosti a lesy. Laická otázka – jak několik kněží stačilo řádně, v potu tváře, obdělávat tyto ohromné majetky? Asi se začaly rozcházet činy s učením bible. Jan Hus to začal říkat nahlas. Jak jednoduché ho umlčet. Církev jej dal upálit. Husité chtěli pokračovat. Jak skoro jednoduché je zničit. Papež posílal křižácké výpravy. Obdobná situace českých pánů. (defenestrace) . Proti nim Katolická liga a Svatá říše římská. Výsledek, 21. června 1621 poprava 27 českých pánů. Čin císaře Ferdinanda II.. – určil dědičné právo Habsburků na český trůn a zavedení jediného náboženství – katolického.

Kdo při těchto akcích získával majetky?

Umírající většinou dostávali „poslední pomazání“. Hodný kněz mohl umírajícímu slíbit že se za jeho duši bude modlit a bude sloužena i „zádušní mše“. Bylo by za to možné odkázat něco málo i církvi. Společenství boží je i společenství občanů této republiky. Současná vláda nám signalizuje, že to je ekonomicky neradostné a máme se všichni zapojit do záchranné akce. Někdo snad někdy ukradl majetky?  Říkalo se pořekadlo – Zloděj křičí chyťte zloděje.

Církev má v této těžké době dostat majetky za několik miliard  korun. Zkusme rozluštit, kde a jak k nim přišla. Nepřijde církev  s tím  že majetky nechá státu a bude požadovat pouze úhradu nákladů za provozování sociálních ústavů a zdravotnických zařízení. Že údržbu kostelů může zajišťovat stát se svými památkáři.Nenabídne církev (Vatikán) horníkům a hutníkům případně jiným náročným profesím půlroční výuku a výklad bible a vyzve je, že pro další roky mají možnost se za státní peníze za nás  a dřívější kněze modlit? Dá své kněze za ty, kteří tuto nabídku přijmou?

Čtenářko, čtenáři byli by v tom případě, že nebude chtít církev miliardové majetky , kněží a řádové sestry našimi bližními? Možná by i Bůh poznal, že jeho učení je naplňováno.

Bůh nám žehnej  -   VŠEM!  

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.