Město očima nezávislého člověka

NÁVRH NEPROŠEL !

25.07.2014 08:06

S parkováním je stále větší problém. Příčin je více. Například a)podpora zisku developerů územním plánem, to je další zástavba a zabrání zemědělské půdy a tím samozřejmě zvýšení dopravy a požadavků na parkování v obci,   b) lenost dojít pěšky nebo dojeti na kole jak bývalo samozřejmostí dříve,   c) namísto snižování cen jízdného je aplikováno zvyšování,     d) dostatek peněz na nákup pohonných hmot.

I v našem městě je problém s parkováním. Asi je možné hledat kompromis. Někde je vhodné uplatnit placení za daných podmínek.

A co Praha? Dostává 3-4x více peněz na obyvatele než ostatní obce. Ale zřídila (modré) parkovací zóny jen pro občany Prahy. Mimopražští vypadněte. Nebo si hledejte kde je placené parkování. Jinak budete odtaženi! (asi 2500 Kč)

Pan poslanec Huml navrhl jakési kompromisní řešení, které média okamžitě použila proti němu. Prý chce jen ochránit poslance.  LEŽ se snahou očernit Humla, neobtěžovat MP a zachovat zisky odtahové službě.

Pokud si Praha ze svého rozpočtu postaví parkovací domy (a nezakšeftuje pozemky soukromníkům) ať  jsou určeny pouze pro občany Prahy. Ale parkování na veřejné komunikaci má být veřejné. Tedy pro všechny.

Jaká by asi byla reakce, kdyby poslanec Huml doporučil Svazu měst a obcí toto:  Svaz dá opakovaně všem sdělovacím prostředkům informaci a na vjezdech do obcí bude uvedeno –

PARKOVÁNÍ na území obce je povoleno všem. MIMO pražských řidičů. Pro ně jsou vyhrazena placená parkoviště. Kontrolu provádějí určené orgány obce!

Možná bychom si polepšili v rovnosti!  Ale co by čekalo poslance Humla?

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.