Město očima nezávislého člověka

Navýší se počet nádob na elektrozařízení

15.10.2013 15:30

Občané mohou veškerý domácí odpad svážet do dvou sběrných dvorů. Tam by však nemělo být vyváženo elektrozařízení, neboť to lze následně recyklovat a materiál lze ještě použít. Proto jsou po městě umístěny kontejnery na tato elektrozařízení, kam by se měly všechny podobné přístroje odkládat.

Město má uzavřenou smlouvu se společností Asekol s.r.o., která po městě tyto stacionární kontejnery rozmístila právě kvůli zajišťování zpětného sběru elektrických přístrojů. Nyní město podepsalo se společností dodatek ke smlouvě, kterým se navýší počet kontejnerů, a to o čtyři kusy.

Budou umístěny v ulicích: Na Prádle, Zborovská, Lipová a Jasanová. Společnost poskytuje kontejnery městu zcela zdarma a stejně tak jsou i zdarma vyváženy. Teď jde o to, aby elektrické přístroje nekončily v popelnicích, ale aby byly skutečně vyhazovány do těchto kontejnerů.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.