Město očima nezávislého člověka

Navýšil se počet kontejnerů na tříděný odpad

11.07.2013 16:28

Občané z několika městských částí si vedení města stěžovali na nedostatek kontejnerů na tříděný odpad. Rada města nechala tyto stížnosti prošetřit a pověření pracovníci města zjistili, že stížnosti občanů jsou oprávněné. Byl zjištěn nedostatečný počet kontejnerů na sídlišti v Královicích, U Vosího Hnízda, ale i v Šarochově ulici.

Rada města tento problém řešila a navíc vytvořila i několik nových sběrných míst. Jednalo se Kralupskou ulici, dále pak o ulice Kaštanová, Vrbová a Lipová u železničního nádraží v Brandýse. Navýšil se i počet kontejnerů, o 4 kontejnery na papír, 9 na sklo a 8 na plast.

Dle usnesení rady města by mělo dojít k nápravě nejpozději do data 1.8.2013 a zároveň uložila vedoucímu odboru ÚRPP P. Havlíčkovi, aby nejpozději do dne 31.7. předložil starostovi města k podpisu dodatek smlouvy s firmou AVE CZ, v němž by bylo navýšení kontejnerů zohledněno.

Je chvályhodné, že rada města požadavkům občanů vyhověla, i když to bude znamenat vyšší platby firmě. Ta si totiž, jak bylo vidět v případě staroboleslavského autobusového nádraží, počítá za vysypání jednoho kontejneru dvakrát týdně tři stovky, počítáme-li i DPH.

A právě pro tuto firmu bylo vytvořeno zadání k veřejné nadlimitní soutěži, u které vedení města nechtělo připustit zastupitele k rozhodování, ale uzurpovala si ho sama pro sebe, což vedlo až k rozhořčenému odchodu opozice z jednacího sálu při veřejném zasedání zastupitelstva.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.