Město očima nezávislého člověka

Názor čtenáře

12.12.2014 10:38

Do redakce Brandýských novin přišel e-mail s názorem čtenáře na dění ve městě po komunálních volbách. Podobných e-mailů chodí více, ale ne pokaždé jsou tyto názory a náměty čtenářů vhodné ke zveřejnění. S tímto názorem bych však rád čtenáře BN seznámil.

I když byl e-mail podepsán, čtenář zároveň vyjádřil přání, aby jeho jméno nebylo zveřejněno, neboť se obává msty či nepříjemností ze strany „všemocných úředníků“. Tiskový zákon mně tento postup umožňuje, a tak vyhovím čtenářovu přání.

Je však zarážející, že stále více lidí se bojí zveřejnit svá jména pod názory, připomínkami či kritikou poměrů, a to nejen zde, na stránkách BN, ale i v rozhovorech, které pořizuji pro internetové rádio Svobodný vysílač, kde mi lidé, pokud spatří mikrofon a dozvědí se, že jejich slova budou vysílána do éteru, doslova utíkají. A to i přes můj slib, že jejich jméno zveřejněno nebude. Bojí se, že by je někdo mohl poznat po hlasu. Vrcholem bylo vyjádření jedné dámy, která mi do rozhlasového mikrofonu nechtěla říci ani slovo, pouze mlčky vrtěla hlavou, ale později, kdy jsem již mikrofon odložil a bavil se s ní mimo vysílání, mi řekla větu, která mnou otřásla. Tato dáma prohlásila, že se dnes bojí ještě mnohem více, nežli za komunistů, protože tehdy jí nehrozilo, že by byla vyhozena z práce, jako je tomu nyní. Strašlivé zjištění mínění lidí, že?

A nyní zpět k e-mailu. Čtenář mi napsal: „Z vašich novin jsem se dočetl, že současné vedení města se chová, alespoň nyní, na začátku jeho působení, daleko vstřícněji a odpovědněji, nežli tomu bylo po dlouhá léta v minulosti. Ať už byl tehdy u moci Procházka nebo Přenosil. Jenomže ono to není všechno. Pokud by chtělo nové vedení města opravdu vyčistit radnici a změnit její přístup k občanům města tak, jak by to mělo být, muselo by dojít nejen ke změně vedení města a rady, ale i ke změně na místech vedoucích některých odborů. Totéž platí i o stavebním úřadu. V jeho čele stojí vedoucí, která lže i do televize, jen si vzpomeňte, jak tvrdila do kamery, že o plánovaném otevření pískovny u jatek nic nevěděla, když vydávala stavební povolení v této lokalitě, ale pak jí pracovníci televize ukázali dokument, kde byl její podpis. A to nebyl případ jediný. Pokud by nové vedení opravdu chtělo, aby byla konečně radnice pro lidi, tato dáma by měla z vedení stavebního úřadu odejít nebo být propuštěna.

Stejně tak se mi nelíbí,“ psal čtenář dále, „že ve vedení odboru kultury a cestovního ruchu je člověk, který se nepokrytě hlásí a podporuje a propaguje staré mocnářství a hluboce mne uráží, že na bráně zámku, který je českým státem památkově chráněn a patří městu, je umístěna říšská orlice. Byl jsem přítomen, a těšil se, na vzpomínkovém večeru na 17. listopad 89 na zámku a byl jsem zhnusen celou režií tohoto večera. Ani slovo o těch, kteří tehdy měnili systém ve městě, ani slovo o tom, že zpočátku riskovali, nic. Zato se v dokumentu objevoval neustále jen zámek a Novák. Proč nebylo řečeno ani slovo o tom, kdo se zasloužil o to, že vůbec zámek město vlastní? Domnívám se, že tento člověk na svém místě nemá co dělat.

A další záležitost. Ve vašich novinách jste kdysi psal o podvodu se serverovnou, psal jste, že kvůli tomu raději odstoupil tehdejší místostarosta Vávra. Proč jste už tehdy nenapsal, že za tímto podvodem je i vedoucí odboru Havlíček? Po celém městě se povídá, že to byl právě on, kdo šel Vávrovi na ruku. A tak se domnívám, že přinejmenším tyto osoby by na radnici, která by opravdu chtěla být jiná, být už neměly. Pokud tam zůstanou i nadále, pak mi budou slova v předvolebních agitkách těch, kdož nyní sedí v čele města, připadat, jako nevěrohodná.“

E-mail ještě pokračoval, ale další záležitosti již, dle mého mínění, nebyly tak podstatné. Vážení čtenáři Brandýských novin, máte-li své vlastní zkušenosti, napište na adresu uvedenou v záhlaví novin. Rád bych čtenáře BN seznámil i s vašimi postřehy, zkušenostmi a názory, a to i přesto, že byste, podobně, jako tento čtenář, nechtěli, aby se vaše jméno na stránkách objevilo. Zatím mi to ještě zákon umožňuje, zatím nám ještě svoboda slova ponechána byla, tak ji využijme, dříve, nežli nám mocní opět ústa nezavřou.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.