Město očima nezávislého člověka

Nebude se řešit DPS, ale Dům seniorů

22.07.2014 09:01

Důvodem svolání pracovního zasedání zastupitelstva na den 30. 7. není, jak bylo původně uvedeno, řešení financování a výstavby Domu s pečovatelskou službou (DPS), ale Dům seniorů (DS). Dříve se tomuto zařízení říkávalo Domov důchodců. A to je podstatný rozdíl.

Informační šum měl svůj základ v nesprávném označení projektu samotnou společností, která bude svůj záměr zastupitelům vysvětlovat, a teprve po upozornění jedné ze zastupitelek, která vznik Domu seniorů měla jako svou prioritu, se věc uvedla na správnou míru.

O Dům seniorů usilovalo město již před několika lety. Aby uchránilo a zachovalo pozemek, na kterém by jednou mohl vyrůst, vyčlenilo dokonce jeden pozemek v lokalitě Na Panském, který se investorovi neprodal, ale město si jej ponechalo ve vlastnictví. Je nutné podotknout, že režim v DS a v DPS je odlišný.

Vzhledem k tomu, že odhadované náklady na výstavbu Domu seniorů jsou odhadovány na 140 až 150 milionů korun, je zřejmé, že město by dům nemohlo vybudovat vlastními prostředky, ale je potřeba spoluúčasti státu formou dotací. O ně město usilovalo již za působnosti hejtmana Ratha v čele Středočeského kraje, ale ten tomuto záměru nebyl nakloněn, a tak projekt na delší čas usnul.

Zároveň je zřejmé, že podobná investice, a především výstavba DS, by přesáhla funkční období jednoho zastupitelstva, a proto je nutné, dle slov předkladatelky, kout železo dokud je žhavé a neztrácet čas. Z tohoto důvodu bude zastupitelstvo se společností, která se ujala úkolu na realizaci projektu, jednat a seznamovat se podrobně s celým projektem.

Dům seniorů, neboli Domov důchodců, chcete-li, u nás ve městě naprosto chybí. Na rozdíl od DPS, které jsou tu dva, Domov seniorů již není. Důchodci byli dříve umístěni v klášteru vedle kostela Panny Marie ve Staré Boleslavi, kde jich žilo na sedmdesát, a to včetně veškerého nutného a potřebného zázemí. Po vrácení kláštera katolické církvi, byl Domov důchodců v tomto místě okamžitě zrušen a důchodci byli částečně přestěhováni do Brandýsa a částečně do Jenštejna. Nyní v celém klášteru přebývá pouze několik málo jeptišek a snad jenom tři mužští duchovní, ale přesně ověřené to nemám. Důchodci ale ani v Brandýse dlouho nepobyli, byli opět přestěhováni právě do Jenštejna, kterému od té doby město přispívá na provoz a v Brandýse vznikl místo důchoďáku Azylový dům.

O tom, jak si společnost, která se zastupitelům s projektem Domu seniorů představí, celý postup představuje, budou Brandýské noviny informovat okamžitě po pracovním jednání zastupitelů.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.