Město očima nezávislého člověka

Nechápu, o co jim šlo

29.04.2011 15:20

Při jednání komise pro posouzení záměru soukromé firmy vystavět, za pomoci dotací z EU, na Proboštských jezerech areál pro sport, odpočinek a relaxaci, došlo i na otázku velikosti pozemků a jejich polohu, které by se musely firmě prodat. Vlastnictví pozemků je totiž podmínkou pro získání dotace. Komise se sice shodla na tom, že by se měl záměr doporučit k projednání zastupitelstvu, zadrhla se ale na prodeji pozemků. Jedná se celkem o 22,6 hektarů pozemků ležících okolo jezera. Téměř všechny tyto pozemky jsou v záplavové zóně, takže jsou pro další, či jiné, využití zcela nevhodné a tudíž pro město zbytečné. Nic jiného, nežli se jich výhodně zbavit, se s nimi dělat nedá. Když pominu fakt, že někteří členové komise ani nevěděli, kde přesně zmiňované pozemky leží, zarazilo mě, že se jednalo o tom, zda nabídnout firmě pozemky za tržní či nižší cenu. Od roku 1990 se o jezero a areál u něj zajímám vcelku podrobně, navrhoval jsem dva nájemce a musím přiznat, že se neosvědčili, stejně jako ten poslední – Radek Kundrát. Ten nasliboval hory i s horáky a skutek utek´. Areál skýtá bídu a utrpení. Domnívám se, že jediným řešením, které by přineslo lidem z města, a nejen z něho, užitek, je pozemky prodat a nechat je komerčně využít soukromou firmou. Samozřejmě za velmi pečlivě a právně dokonale sestavené kupní smlouvy, která by zaručovala bezplatné využívání areálu pro lidi. Pokud by firma přistoupila na částku 30 Kč za 1 m2, kterou jsem navrhl, město by obdrželo několik milionů korun, které by jinak nikdy nemělo, pokud by si pozemky ponechalo ve svém vlastnictví. A znovu opakuji, že jsou to pozemky naprosto jinak nevyužitelné. Vždy jsem byl proti tomu, aby se město zbavovalo majetku za nízkou cenu, třeba za byty, tam jsem upozorňoval na spekulace s nimi a čas mi dal za pravdu, mnoho z bytů se koupilo za čtyři sta, pět set tisíc a okamžitě se prodávaly za půldruhého milionu. Nelíbil se mi ani prodej pozemků Na Panském, při kterém město, kdyby je prodávalo samo, mohlo mít o několik desítek milionů víc. Takhle je shrábl daveloper. Ale u pozemků okolo Probošťáku jsem jednoznačně pro prodej za cenu, kterou by byla firma ochotna akceptovat. Uvidíme 3, května, kdy se komise opět sejde a bude se jednat o ceně. Zaplať Bůh, že se komise již na svém předešlém jednání shodla, že by se měl záměr firmy, vybudovat krásný areál na jezerech, doporučit zastupitelstvu. A jedině zastupitelstvo rozhodne, jaký osud ten „náš Probošťák“ čeká. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.