Město očima nezávislého člověka

Nechuť informovat veřejnost je pro radnici typická

27.09.2012 12:08

O tom, že se v zápisech z jednání rady města určené zastupitelům zásadně nezveřejňují podmínky veřejných zakázek malého rozsahu, které nepodléhají povinnému zveřejňování ve věstníku, jsem již psal několikrát. Zákon je v tomto případě velmi nedokonalý a umožňuje potenciální korupci. Bude jen na našich poslancích, zdali se konečně odhodlají a tento zákon změní tak, aby měla veřejnost možnost kontroly i nad veřejnými zakázkami malého rozsahu.

Že jde zveřejňovat na webových stránkách města naprosto vše, včetně veřejných zakázek malého rozsahu, a to již od částky pěti tisíc korun, dokládá město Černošice, ale i další.

Jde o to, že tamní zastupitelstva přijala usnesení, že rada města smí bez povinného zveřejnění nakupovat služby a zboží jen do pěti tisíc korun. Vše, co tuto částku přesahuje, musí vedení města povinně zveřejňovat na svém webu, a to i se zněním smluv s dodavateli.

Není totiž pravdou, že obchodní smlouvy mezi obcemi a městy se soukromými firmami podléhají obchodnímu tajemství. Podle legislativce Oldřicha Kužílka (www.otevrete.cz) se na hrazení služeb a prací z veřejných peněz, tedy z rozpočtů měst a obcí, tato klauzule Obchodního zákoníku netýká. Jde jen o to, zdali tuto povinnost pro radnice navrhne a schválí zastupitelstvo.

V našem městě však tato otevřenost směrem k občanům, ale i zastupitelům, především těm opozičním, nehrozí. Těm se neříká nic. Mají sice dle zákona o obcích právo na poskytnutí veškerých informací o záležitostech týkajících se samosprávy, ale v praxi by to znamenalo, že by zastupitel trávil na radnici celé dny a do důležitých listin nahlížel, po jejich vyžádání. A kdo ze zastupitelů tolik času má? Nikdo!

Jako příklad lze uvést velmi opožděné zaslání zápisu z jednání rady města, která se konala dne 12.9. 2012. Tento zápis, ve kterém se uváděly velmi podstatné záležitosti ohledně občanů města, jednalo se o eventuelní směnu pozemků pro Kaufland, jež by mohla zapříčinit zrušení několika zahrádek v osadě Zápská, obdrželi elektronicky zastupitelé až v úterý 25. září. Přitom se den předtím, tedy v pondělí 24. září konalo veřejné zasedání zastupitelstva, kde by se tato skutečnost zcela jistě probírala nejen mezi zastupiteli, ale i mezi veřejností.

A to rada města nepotřebovala, nechtěla s tímto problémem s veřejností nejspíše vůbec diskutovat, a tak se jednoduše zápis z jednání rady města pozdržel o 13 dní.

Zápis z jednání rady města, konané dne 19.9., ve kterém tolik citlivá témata nebyla, byl zastupitelům zaslán již ve čtvrtek 27. září, tedy pouhých osm dní po konání schůze rady města.

To jsou fakta. A z nich zcela jasně vyplývá, že o tom, co se chystá rada města provést některým občanům města, se představitelům města před veřejností hovořit nechce.

A to prosím měly obě vládnoucí strany (ODS i TOP 09) ve svých volebních programech uveden bod otevřenost radnice vůči občanům. Pouhý chyták na voliče. Slogan, heslo a skutek utek.

Pamatujme si to. Čas utíká jak koně, nad kterými práská bič. Ani se nenadějeme a budou tu další komunální volby.   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.