Město očima nezávislého člověka

Nehoda MP proběhla jinak, nežli bylo prezentováno

12.06.2014 11:40

Článek o nákupu nového vozidla Dacia Duster 4x4 pro městskou policii vyvolal velkou reakci čtenářů. Především proto, že nesouhlasili s průběhem nehody městských policajtů tak, jak jsem popisoval. Stala se sice již 23. 3. letošního roku, ale podrobnosti vylézají, alespoň pro mne, až nyní.

Před časem, bylo to v měsíci dubnu, jsem se ptal na nehodu ředitele městské policie Rendla, který mi ji popsal zhruba tak, jak jsem uvedl v článku. Jak se nyní ukazuje, dle mailových sdělení několika čtenářů, ale především druhého účastníka dopravní nehody, bylo vše úplně jinak. Podle čtenářů, někteří z nich byli nehodě přítomni, jiní se zúčastnili rozsáhlé debaty o nehodě na facebooku, dopravní nehodu zavinil řidič vozidla MP.

V zápisech z jednání rady města o viníku nehody nebylo, jako obvykle, ani zmínky, natož pak o tom, jak byl řidič vozidla strážníků sankcionován, neboť vrchním velitelem městské policie je dle zákona o obcích starosta města. Podle současných informací šetření PČR dosud není uzavřeno a nadále probíhá.

A jak to tedy bylo? Dle přiloženého náčrtku jelo vozidlo MP po Kostelecké ulici a hodlalo zabočit vlevo. Jeho řidič přitom nedal přednost protijedoucímu vozidlu a došlo ke střetu, při kterém bylo vozidlo Dacia Duster 4x4 městské policie, dle likvidátora pojišťovny zcela zničeno. Velkou škodu utrpělo i vozidlo Audi, do kterého policajti vrazili. Navíc v tomto případě figuruje i zranění, neboť řidič protijedoucího vozu utrpěl při srážce zlomeninu ruky.

Dle vyjádření poškozeného řidiče pojistné plnění šlo z pojistky vozidla MP, což jednoznačně znamená, že pro pojišťovnu byl viníkem řidič vozidla MP. „Pojišťovna mi uhradila škodu z pojistky vozu MP. Šetření postoupilo dále, protože jsem měl zlomenou ruku. Oni se rafinovaně odvolávají, aby řidič MP náhodou nepřišel o řidičský průkaz,“ uvedl řidič druhého vozidla.

Z přiložené fotografie vyplývá, a účastník nehody mi to opět potvrdil, že vozidlo MP nemělo zapnutý maják ani sirénu. Navíc tvrdí, že u vyloupeného vozidla už žádný pachatel nebyl, a proto strážníci neměli důvod pospíchat. To zcela jasně ukazuje, že viníkem nehody skutečně byl řidič vozu MP.

Ze záznamu z jednání rady města vyplývá, že z pojišťovny a z prodeje havarovaného vozu MP obdrželo město 306.915 Kč. Z téhož zápisu vyplývá, že nákup, nového vozidla bude stát daňové poplatníky 340.000 Kč. Zcela normální postup by byl, že viník nehody by rozdíl doplatil ze svého a řeči o tom, že MP zbytek ušetřila, jsou jenom řečmi. Kdyby řidič vozu MP dodržoval silniční zákon, k nehodě by nedošlo a ušetřené peníze by mohla MP využít na důležité nákupy, které takhle bude opět hradit město, tudíž daňoví poplatníci.

Stejně normální by bylo, ve městě, kde funguje rada města tak, jak by měla, že v zápisu ze svého jednání, kde se o nehodě hovoří, by se objevil údaj o jednoznačném zavinění řidiče a zároveň sankce, které mu byly za nedodržení zákona uděleny, neboť ten, kdo na ostatních občanech vyžaduje zákony, vyhlášky a nařízení, by je měl sám striktně dodržovat. A pokud zákony překročí, měl by být fakt, že se jedná o strážce pořádku přitěžující okolností. Ale možná vrchní velitel MP, starosta města, čeká až na konečný verdikt PČR a všichni budeme zvědavi, zdali se tyto výsledky šetření objeví v zápisu.

Pokud se ke mně dostanou další informace, například o ukončení šetření PČR se stanovením jednoznačného viníka, ale i postihu pro něho, budou okamžitě zveřejněny.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.