Město očima nezávislého člověka

Nehrají s námi opět betla?

07.05.2014 09:26

V programu veřejného zasedání zastupitelstva jsou i dva body týkající se výstavby Kauflandu na Zápské. Jeden bod se týká vyslovení souhlasu zastupitelstva s výstavbou obchodního centra Kaufland, kterému padne za oběť pětadvacet zahrádek a druhý bod k tomuto tématu se týká souhlasu zastupitelstva s uzavřením plánovací smlouvy mezi městem a investorem. Bez této smlouvy by se stavba realizovat nemohla.

Jenomže to má háček, spíše však veliký hák! Poslední jednání zastupitelů, které se zabývalo letitou kauzou Kaufland, se konalo dne 18. prosince loňského roku. Tehdy představil právní zástupce investora záměr nejen výstavby OC na Zápské, ale především hovořil o tom, jak je pro město výhodná směna pozemků. Podle mého názoru to nebyla pravda. Vzhledem ke stávajícímu územnímu plánu a vzhledem k připravovanému novému územnímu plánu, nelze na pozemcích u Zahradnické ulice pod nemocnicí nic velkého stavět, tudíž pozemky jsou prakticky pro investora, a stále ještě vlastníka pozemků, bezcenné. Nemají tudíž takovou hodnotu, jako pozemky města na Zápské, kde se deklaruje v územním plánu průmyslová zóna s možností výstavby i rozsáhlejších objektů. Nicméně, koalice investorovi dala zelenou.

A teď jsme u merita věci. Na tomto zasedání se hlasováním, s odporem opozice, koalicí prohlasovalo jediné, a to pověření rady města zastupitelstvem, jako nejvyšším orgánem samosprávy města, k dalšímu jednání vedoucímu ke směně pozemků. Nic víc, nic míň. Pouze další jednání. Jak je tedy možné, že na květnovém zasedání mají zastupitelé odsouhlasit, a také koalicí odsouhlasí, praktické povolení k výstavbě Kauflandu, když chybí zásadní hlasování. Nikdy totiž zastupitelstvo nehlasovalo o tom, že souhlasí se směnou pozemků mezi městem a investorem! Bez tohoto hlasování jsou oba dva navržené body přece bezpředmětné. Jak mohou zastupitelé odsouhlasit plánovací smlouvu a povolení k výstavbě, když investor žádné pozemky na Zápské nevlastní?

Připadá mi to, že tato rada města, jako již tolikrát v tomto volebním období, hraje se zastupitelstvem a občany betla. Nejdříve si koalice odsouhlasí oba jmenované body, a pak rada města prohlásí, že již nic jiného, nežli pro město naprosto nevýhodná směna pozemků, nepřipadá v úvahu a z hlediska stádního uvažování se nakonec směna bez problémů prosadí.

Je to naprosto stejný případ, jako s pronájmem pozemků Tapasu Borek. I přes stoprocentní odhlasování nesouhlasu s otevřením další pískovny, rada města a tehdejší místostarosta Javůrek podepsali s Tapasem Borek nájemní smlouvu na městské pozemky. Rada města přitom naprosto ignorovala vůli všech zastupitelů, a to i těch, kteří sedí v radě města a radníJ Javůrkovi doporučili nájemní smlouvu podepsat. Podle právníka Marka Nespaly, je tato nájemní smlouva prakticky nevypověditelná. A stejný scénář teď rada města připravila opět.

Za trvání současné koalice není síly, která by rozhodnutí dvanácti apoštolů, koaličníků, chcete-li, jakkoliv změnila. Naprosto stejně to dopadne i se směnou pozemků s investorem Kauflandu, co kdyby některý z koaličních zastupitelů přece jen dal promluvit vlastnímu svědomí a pro směnu by nehlasoval? Pak by celá snaha rady města byla marná. A tak se opět se zastupiteli rozehrává partie betla. Tím, kdo to fakticky odnese, budou zase jen obyvatelé města. Pane Bože, kde to jen žijeme, že je tohle možné?

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.