Město očima nezávislého člověka

Nekonečný příběh – dům čp. 98

08.08.2012 11:28

Město tento dům počátkem devadesátých let nejprve prodalo. Nejdříve však muselo zajistit bydlení pro nájemníky, protože dům se stal neobyvatelným. Tehdy se dům prodal za tři a půl milionu korun a já byl u toho coby zastupitel a pro prodej jsem zvedl ruku. 

Již tenkrát se probírala možnost památkáři chráněný dům zrekonstruovat, ale po zjištění nezbytných nákladů od tohoto záměru město upustilo. Prostě jsme tehdy v zastupitelstvu museli konstatovat, že by to pro město bylo finančně příliš velké sousto. Kupec měl tehdy záměr vybudovat z domu banku. Dokonce na tento projekt již v roce 1996 vznikla projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. 

Záměr se však investorovi nezdařil, neboť byl pro něho finančně neúnosný, a tak dům prodal. Ten pak několikrát změnil majitele, aniž by na domu byly provedeny jakékoliv práce. Nakonec dům na náměstí čp 98 koupil za jeden milion korun podnikatel Vít. Otevřel střechu, nainstaloval jakési lešení, a to bylo vše, jen do domu poté řadu let pršelo a sněžilo. 

V roce 2010, na svém úplně posledním zasedání před komunálními volbami, minulé zastupitelstvo rozhodlo, za velké podpory tehdejších členů zastupitelstva ze SNK, ODS a KSČM, že město dům za více než deset milionů korun odkoupí zpět. Pro podnikatele Víta to byl dar z nebes a tehdy se tvrdilo, že nákup domu městem měla zprostředkovávat, samozřejmě za slušnou provizi, realitní kancelář bývalého starosty Procházky. 

Proti zpětnému odkoupení domu, navíc v daleko horším stavu nežli byl při prodeji v devadesátých letech, a za daleko vyšší cenu nežli za jakou se prodal, tehdy v roce 2010 protestovala opozice, především ČSSD, ale i občané. Požadovali tehdy, aby se o zpětném odkoupení domu, ale i o stanovení ceny, rozhodovalo až v novém zastupitelstvu po komunálních volbách. Marně, dům byl koupen! 

Poté se po dva roky do domu investovalo řádově kolem osmi milionů korun na nezbytné a nutné opravy, pro letošní rok však rada města zrušila zastupitelstvem odsouhlasenou částku

osm milionů korun na novou střechu, při schvalování rozpočtu města s tím, že tato částka bude převedena na rekonstrukci zámeckého objektu, kde byly garáže a dům nabídla investorům k pronájmu. Nikdo se však neozval, což mi osobně potvrdil i starosta Ondřej Přenosil. 

Nyní přišel Odbor územního rozvoje a památkové péče s návrhem radě města na využití tohoto domu pro Spolkový dům a ZUŠ. Dle materiálu, který je nedílnou součástí zápisu, nicméně neveřejnou a tudíž pro občany města utajenou, je tento záměr spolufinancovatelný  ve spolupráci s ROP Střední Čechy za podmínky, že bude dostatek finančních prostředků v podporované oblasti – Rozvoj měst – volnočasové aktivity. 

Rada města s návrhem OÚRPP souhlasila (pro tento návrh zvedli ruku všichni radní v počtu čtyř přítomných ze sedmi) a pověřila starostu Ondřeje Přenosila k předložení návrhu řešení domu čp 98 včetně zadávací dokumentace k vyhlášení výběrového řízení na projektanta akce včetně návrhu financování a zároveň ho pověřila, aby výběrové řízení připravil. Jedná se o výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k tomuto projektu. Vše by mělo být připraveno do data 30.9.2012. 

Vzhledem k finanční náročnosti rekonstrukce památkově chráněného objektu, dle samotných památkářů by se mělo jednat o částku 80 až 100 milionů korun, stejně jako k situaci, kdy nám Brusel přestal posílat peníze pro neustálé a masivní rozkrádání evropských dotací, lze důvodně předpokládat, že bude z ROP velmi obtížné finance získat. 

Osobně se domnívám, že získat tolik peněz bude v současné době velice obtížné, spíše nemožné, vždyť se pro nedostatek peněz z Bruselu musejí zastavovat i veřejně prospěšné akce, jakými jsou dálnice či obchvaty měst. A tak se obávám, že peníze na projektovou dokumentaci, stejně jako peníze za výběrové řízení, budou vyhozeny do vzduchu a nikdy nekončící příběh domu čp 98 bude pokračovat i nadále. Jen objekt bude stále více a více chátrat. 

Pokud by se však peníze přece jenom podařilo sehnat, a já bych byl velice rád, byl by vznik Společenského domu pro město velikým přínosem. Vždyť sedmnáctitisícové město nemá ani jediný dostatečný prostor pro společenské události, například pro tancovačky či pořádání tanečních kurzů, kdy se mladí z města musejí hlásit na taneční do okolních obcí a měst.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.