Město očima nezávislého člověka

Některé školky dostaly výjimku

15.10.2012 12:53

Mateřské školky požádaly radu města (RM) o udělení výjimky z počtu zapsaných dětí na školní rok 2012/2013. Podle vyhlášky je naplněna třída v MŠ, pokud je v ní 24 dětí. V souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005, která stanovuje hygienické  požadavky na prostory pro výchovu dětí v předškolním věku však může zřizovatel, v tomto případě město, udělit výjimku. Tou se může počet dětí ve třídě navýšit o čtyři děti.

O tuto výjimku však nepožádaly následující školky: MŠ Pražská, ZŠ Palachova, ZŠ Na Výsluní, a ZŠ Jungmannova ve Staré Boleslavi. Ostatní MŠ ve městě, které v tomto výčtu nejsou uvedeny, o výjimku z počtu dětí ve třídě požádaly a RM jejich žádosti vyhověla.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.