Město očima nezávislého člověka

Nekvasil přiznal, že se mstil

11.12.2012 11:04

Jak jsem již uvedl, rada města odvolala, mimo jiných, u kterých to učinila oprávněně, i člena dopravní komise Jaroslava Peldřimovského, nominovaného do komise ČSSD. Z mých zdrojů, a upozorňuji, že opravdu důvěryhodných zdrojů, jsem se dozvěděl, že rada pěti členy Pelhřimovského odvolala, a to na návrh místostarosty Nekvasila.  Dva radní se při odvolání zdrželi, a to se tak často neděje, většinou jsou všichni pro.

Dva nezávislé zdroje mi přitom potvrdili, že důvodem odvolání J.Peldřimovského, které, dle těchto zdrojů, přednesl Jiří Nekvasil, bylo doporučení komise s tím, že jeho činnost v komisi nebyla přínosem pro radu města.

V zápisu z jednání rady se v tomto bodu, tedy odvolávání členů komisí a jmenování  nových, na rozdíl od všech ostatních bodů jednání, neuvádělo, kdo návrh podával. Zdroje mi však potvrdili, že to byl právě Nekvasil.

Ptal jsem se proto místostarosty Nekvasila, proč navrhl odvolání J. Peldřimovského, když ani v jediném zápisu z jednání dopravní komise nebyla žádná zmínka o tom, že by komise s jeho prací spokojena nebyla. Ptal jsem se ho, zdali mu toto doporučení předal předseda komise. Vím totiž, že o odvolání ani nevěděl.

Jiří Nekvasil nepřiznal, že odvolání navrhl on, řekl jen že to učinila  rada města. Na další otázku, v čem spočívala špatná práce odvolaného člena komise, mi neodpověděl, jen řekl, že na to má rada města právo.

Dále jsem se Jiřího Nekvasila zeptal, zdali není příčinou odvolání J. Peldřimovského jeho veřejná kritika města, a jeho osobně, při průběhu prací na autobusovém nádraží ve Staré Boleslavi, kvůli nimž posílal řadu e-mailů a požadoval nápravu. Odpověď již značně rozčíleného Nekvasila zněla, a nyní cituji doslova, protože jsem si ji zapsal: „Ano, i proto!“

Není to zářný příklad toho, jak se likvidují nepohodlní členové komisí? Domnívám se, že ano.

Při odchodu ze zasedání mi  pak  několik zastupitelů s úsměvem sdělilo, že po tomto mém vystoupení jsem pravděpodobně na řadě já. Je to docela možné.

I tento případ naprosto zřetelně ukazuje, jak se naše rada města chová. Pokud jí někdo dává nepříjemné otázky, navíc své stížnosti a požadavky zveřejňuje, je zlikvidován.

Ani tento příklad bychom neměli zapomenout. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.