Město očima nezávislého člověka

NEMOC Z POVOLÁNÍ

30.11.2012 10:45

Přiznávám, že když vstoupím do některého zdravotnického zařízení, tak sleduji, jaké je vybavení, zda je dispozičním řešením dobře řešen provoz, jak jsou řešeny transportní cesty materiálu, personálu i pacientů a další technologické záležitosti. Případně zda se dá něco vylepšit.  Je to má nemoc z povolání.

Když se dozvídám vyjádření jednoho generála, že lidé sice mají námitky, ale oni si zvyknou, tak mne napadá rčení, zvyknou si i na šibenici.  Vyjádření, tak jsme to určili, vede k poznatku, že se asi jedná o nemoc z povolání. V armádě generál rozhodne , dá rozkaz, a podřízení jej musejí splnit. Ať je dobrý nebo špatný! Po splnění si mohou stěžovat. Ale to je v krajním případě již nemožné neboť zahynuli.

Je otázkou, zda by měl být generál, trpící nemocí z povolání, volen do zastupitelstva města. Jsem přesvědčen, že ne. Je to nebezpečné. Zvláště pro občany. Ti by měli mít ve městě svého zástupce, nikoliv generála. Když se připojí i několik menších „generálů“ vzniknou Nařízení.Tak asi vzniklo Nařízení města č.3/2012 o  placeném stání …….., který vydala Rada města. Pro porozumění: Zastupitelstvo města má 21 volených zastupitelů. Rada města je tvořena 7 členy tohoto zastupitelstva.Většina, nutná pro přijetí návrhu RM jsou  4 členové RM. To znamená, že 4 členové nám mohou dát „Nařízení“. Občané,   jste si toho

vědomi?!

V otázce parkování by bylo demokratické rozšířit Vyhlášku města č. 8/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, článek 2 Předmět poplatku a poplatník, kterou schvaluje celé zastupitelstvo. Zdá se, že RM kašle na ostatní zastupitele a tím i na voliče-občany a raději vydává „Nařízení“

V Městských listech smějící se místostarosta nám sděluje, že RM rozhodla v předstihu o vydávání rezidenčních karet za cenu 500Kč/ rok. Opět nerozhodlo ZM ale RM.

Proč nepodojit místní občany za užívání „veřejné“ komunikace?

Co si přát od Ježíška jako dárek. Komunální volby již v lednu 2013 a dostatek voličů, kteří již nepustí tuto partu do zastupitelstva města.

Ale Ježíšek k nám, dospělákům již nechodí, takže se můžeme v příštím roce dočkat Nařízení města vydané Radou města stanovující poplatek za užívání chodníků. A to za cenu 500Kč/za rok a osobu. Zdůvodnění zde je. Město přeci chodníky uklízí.

Ale Rado města – město jsme i my občané.  

F. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.