Město očima nezávislého člověka

Nemocnice žádá o dotaci na pohotovost

14.10.2013 11:36

Situace v celém českém zdravotnictví je dlouhodobě neuspokojivá, především z hlediska trvalého podfinancování rezortu. Zatímco odbornost českých lékařů a úroveň poskytovaných služeb českými zdravotnickými zařízeními je na evropské úrovni, financování především nemocnic odpovídá spíše polním nemocnicím někde v poušti nežli renomovaných nemocnic.

Přitom nadměrně velké množství různých zdravotních pojišťoven odčerpává z peněz vybraných od obyvatelstva formou zdravotní daně, neboť se v žádném případě nejedná o pojištění, jak se neustále tato daň nazývá. Přesně ve znění zákona toto množství pojišťoven využívá zákonem stanovených procent čistě pro své účely. Na pořizování paláců, drahých vozů, ale i na velmi vysoké platy vedení pojišťoven. To vše je hrazeno z peněz vybraných na poskytování zdravotní péče. I z tohoto důvodu v poslední době sílí hlasy, aby byl počet pojišťoven velmi silně redukován, čímž by zbylo daleko více peněz pro ty, pro které je daň určena – pro nemocnice.

Pokud se počet pojišťoven radikálně nesníží, zdravotnictví se z nedostatku peněz nevyhrabe. Domnívám se, že by u nás navýsost stačily pojišťovny dvě. Řeči o konkurenčním boji pojišťoven o klienty jsou pouhými řečmi. Jak praxe po léta ukazuje, všechny pojišťovny nabízejí podobné podmínky.

Brandýská nemocnice, vytunelovaná brandýská nemocnice, jak jsem informoval v řadě článků, se s nedostatkem peněz potýká dlouhodobě. Samotná její privatizace je předmětem podaných trestních oznámení, ale výsledky vyšetřování známy zatím nejsou.

Ředitel brandýské nemocnice nyní požádal radu města o poskytnutí dotace města na zajištění pohotovosti v rámci USP pro rok 2013. Rada města tuto žádost projednala a uložila starostovi města Ondřeji Přenosilovi zajistit jednání jednak s vedením brandýské nemocnice a jednak i s představiteli okolních obcí o možnosti finanční podpory na poskytování lékařské pohotovosti pro celý region města. Spádová oblast brandýské nemocnice totiž pokrývá několik města a obcí, což řádově činí až šedesát tisíc lidí, takže by nebylo správné, aby pohotovost dotovalo město samo. Jaký bude výsledek jednání a jak to s dotací na pohotovost dopadne budu informovat okamžitě, jakmile se tato informace ke mně dostane.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.