Město očima nezávislého člověka

Nevěděli co s penězi, tak je dali mladým fotbalistům

13.07.2013 10:43

Před časem sportovní komise rady města navrhla rozdělení městských grantů sportovním organizacím působících ve městě a zastupitelstvo tyto granty odsouhlasilo a bylo to v pořádku.

Jenomže z peněz určených na pomoc sportovcům ještě zbylo 159 tisíc korun, které nebyly rozděleny a nikomu nebyly přiděleny. Proto se sešla dne 1.7. grantová komise, aby rozhodla a navrhla radě města jak naložit s touto částkou. Komise se však nedohodla a nedospěla k žádné dohodě. Proto většinou hlasů doporučila „řádně provedené rozdělení příspěvků grantového programu roku 2013 neměnit dodatečným rozdělováním výše uvedených prostředků.“

Místostarosta Nekvasil poté seznámil radu města s opakovanou žádostí Josefa Matějovského o finanční podporu fotbalového kempu pro děti a doporučil radě města přidělit z oněch nerozdělených 159 tisíc korun částku 45 000 Kč právě na uspořádání této akce pro mladé fotbalisty, která se koná nyní v červenci.

Rada města s tímto návrhem souhlasila, pro děti peníze vyčlenila a přidělila je na pořádání fotbalového kempu. Zbytek částky, tedy 114 tisíc korun pak rada města rozhodla ponechat v rozpočtu města v příslušné kapitole nepřidělenou. Aspoň, že těm dětem přispěli.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.