Město očima nezávislého člověka

Nezaměstnaní by mohli uklízet ulice

16.04.2012 11:39

Ministr Drábek vymyslel pro nezaměstnané nedůstojné a lze říci i nelidské podmínky.

Musejí se hlásit na poštách, aby nemohli pracovat načerno a stačí jenom jedno opominutí povinné návštěvy ve frontě na poště a nezaměstnaný člověk přijde nejen o příspěvek v nezaměstnanosti, ale navíc bude za sebe muset platit nemocenskou a zdravotní daň.

V podstatě tím ho Drábek nutí, aby si sehnal práci. Jenomže ta není, takže jenom přispívá k tomu, aby nezaměstnaný dělal načerno, protože jinou práci nesežene. Pra zaměstnavatele je práce příliš drahá vzhledem k tomu, kolik za zaměstnance musí státu odvádět.

Na druhé straně města, a to naše nevyjímaje, platí miliony za úklid ulic, chodníků, ale i hřbitovů, různým firmám, které si logicky k této práci započítávají i svůj zisk, takže se úklid městu velice prodražuje.

Kdyby fungovala spolupráce úřadů práce s městy tak, jak by asi měla, služeb těchto firem by nebylo zapotřebí. Stačilo by jen, aby nezaměstnaní z města měli za povinnost hlásit se na příslušném odboru města, vyfasovali by nářadí a mohli by uklízet nejen chodníky, ale starali by se i o čistotu na hřbitovech.

Zásadně však nesouhlasím s Drábkovým asociálním názorem, který je bohužel zakotven v zákoně, že za tuto práci nezaměstnaní nepobírají žádnou mzdu, ale pokud by ji vykonávali, byl by jim přiznán a vyplácen příspěvek v nezaměstnanosti. Je to, podle mého názoru, opatření, které v plné míře naplňuje znění Charty lidských práv a svobod o nucené práci.

Mělo by to být tak, že by za tuto práci tito lidé od města dostávali minimální mzdu, aniž by přišli o příspěvky. V každém případě by tímto opatřením město ušetřilo za úhradu stejné práce různým firmám. Z rozpočtu pak vyplývá, že tento úklid nás stojí pěkných pár milionů ročně.

V případě veřejné práce nezaměstnaných by pak zbylo více peněz třeba na rekonstrukci dalších ulic, které i dnes, v jedenadvacátém století, vypadají jak ve středověku.

Jenomže to by musel stát fungovat tak, jak má, což však znamená, že by ve vedení státu museli být opravdu rozumní a zodpovědní lidé. Zatím to vypadá, že se tato squadra opravdu u koryt, a tím i u dalšího a ohromného rozkrádání státních peněz, opravdu udrží až do řádných voleb a náprava tak možná nebude.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.