Město očima nezávislého člověka

Nová fakta o směně pozemků pro Kaufland

05.07.2013 12:07

Nejprve si shrňme fakta. Společnost Qinn Invest s.r.o. požádala písemně radu města o směnu pozemků dne 17.7.2012. Qinn Invest zastupuje vlastníka pozemků u ulice Zahradnická Dreamliner SE, ale fakticky se jedná o tytéž osoby. V původní žádosti požádal investor o směnu pozemků o výměře cca 15.000 m2 v Zahradnické za stejnou výměru pozemků na Zápské. Město však i se započítáním pozemků zahrádkářů tolik pozemků nemělo a uvažovalo se tudíž o výkupu pozemků i od dalších vlastníků. A právě v tomto duchu přijala usnesení i rada města.

Původně se mělo hlasovat o směně pozemků v této podobě již na veřejném zasedání zastupitelstva 19. června, bod byl inzerován zastupitelům v elektronické podobě, ale nakonec byl z programu schůze vyškrtnut. Důvod nezařazení tohoto bodu na program jednání zastupitelů byl prostý. V průběhu jednání mezi investorem a městem došlo ze strany investora ke změně postoje k celé transakci.

Qinn Invest požádal město o směnu pouze těch pozemků, které má město ve vlastnictví včetně pozemků, na kterých jsou zahrádkáři. Tím se výměry pozemků změnily. Nyní se již nejednalo o 15.000 m2, ale pouze o 11.141 m2 pozemků města a 11.600 m2 pozemků investora. Tedy o menší pozemky, čímž by investorovi stále zůstala ve vlastnictví poměrně velká část pozemků v sousedství stávajícího OC Penny. Vynikající tah od investora. Dává mu stále možnost tyto své pozemky využít komerčně, ovšem za určitých předpokladů. Zároveň však došlo, a to je velice zajímavé, k ocenění obou pozemků.

Jenomže v době konání zasedání zastupitelů ještě nebyly pozemky přesně zaměřeny a do zasedání rady města dne 7.6. se tak nestalo. Pozemky tedy byly oceněny, ale nebyly přesně zaměřeny, není to podivné? Rada města proto zmiňovaného dne, tedy 7.6. své původní usnesení z května letošního roku revokovala, to znamená zrušila a rozhodla, že došlé obálky po zveřejnění zápisu na úřední desce, jak přikazuje zákon, neotevřené zašle zpět adresátům. Zápis se vůbec nezmiňuje o tom, zdali tyto obálky byly od jediné firmy, tedy Dreamliner nebo Qinn Invest, což je totéž nebo zda se neobjevil, čirou náhodou, i další zájemce.

Až budou pozemky zaměřeny, rada města s největší pravděpodobností opět přijme usnesení o směně těchto pozemků, předem si zajistí podporu všech koaličních zastupitelů a teprve poté zařadí tento bod na jednání zastupitelstva.

Jen podotýkám, že při jednání zastupitelů dne 19.6. zpochybnil zastupitel Pavel Bíma (ČSSD) ocenění obou pozemků. Uvedl, že cena pozemků Dreamliner 2000 Kč/1m2 je nadhodnocená vzhledem k tomu, že tyto pozemky jsou velmi silně omezeny stavebně platnými regulativy města, čímž se cena snižuje. Na těchto pozemcích lze totiž zastavit pouze 10%  ze všech pozemků a navíc je omezena i výška staveb a zároveň regulativy přikazují poměrně vysoké procento zeleně. Proto se Pavel Bíma domníval, že cena je příliš nadhodnocená.

Naopak, cena pozemků města na Zápské, 1000 Kč/1m2, se mu zdá podhodnocená, neboť se jedná jednak o průmyslovou zónu, stavebně velmi zvýhodněnou a navíc zde nejsou žádné regulativy, čímž by měl mít pozemek cenu daleko vyšší. Možná by stálo za to nechat takto stanovené ceny obou pozemků překontrolovat nezávislým a opravdu objektivním znalcem, nejlépe formou forenzního auditu.

Kdy se dostane směna pozemků na jednání zastupitelů uvidíme, ale nepochybuji ani v nejmenším o tom, že rada města tuto směnu prosadí a stejně tak nepochybuji o tom, že ani jeden z koaličních zastupitelů nezvedne ruku proti této směně. Co je za vším skryto nevím, ale tvrdošíjná snaha koalice prosadit výstavbu zbytečného Kauflandu na Zápské na úkor starousedlíků – zahrádkářů, mi připadá velice podivná.  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.