Město očima nezávislého člověka

Nová školka bude stát balík, ale je potřeba

07.03.2014 12:09

Ve Věstníku veřejných zakázek se objevilo zadání výběrového řízení na dodavatele stavby nové mateřské školky, která by měla být postavena na Vrábí. Při stavbě školky by zároveň měla vzniknout multifunkční herna pro veřejnost.

V předním dílu pozemků, stavět by se mělo na třech pozemcích města, by mělo být zbudováno dětské hřiště pro děti předškolního a nižšího školního věku. Samotná školka by měla mít dvě patra a nebude podsklepena, přičemž přízemí bude mít řešení pro bezbariérový přístup. Zastavěná plocha by měla činit 829 m2, obestavěný prostor 6.030 m2. Součástí projektu je i vybudování patnácti stání pro automobily, příjezdové komunikace a chodníky. Celková plocha těchto zpevněných ploch by měla činit 493 m2.

Předmětem výběrového řízení a tudíž veřejné zakázky je též kompletní dodávka interiérového vybavení a realizace úpravy venkovních ploch včetně zahrady. Předpokládaná cena nové mateřské školky by měla být 23.562.000 Kč bez DPH. Dle předpokladu by měla být stavba zahájena 1. 8. 2014 a dokončena 30. 4. 2015.

Podle rady města projekt řeší nedostatečné kapacity mateřských školek ve městě. Rostoucí počet obyvatel, a to jak přirozeným přírůstkem, tak migrací, kdy stále více mladých lidí si ve městě staví domy, vytváří tlak na infrastrukturu města. Zásadním problémem pak je umístění dětí v předškolním věku do mateřských školek. Těch je nyní ve městě šest s kapacitou 525 míst. Tato kapacita však zdaleka nepostačuje a v posledních šesti letech muselo být z kapacitních důvodů odmítnuto v průměru 48,7 % žádostí.

Z prognózy vývoje obyvatelstva vyplývá, že se tento stav nebude v následujících pěti letech měnit a nelze proto očekávat významný pokles převisu poptávky nad nabídkou míst ve školkách. Nedostatečná kapacita školek je dlouhodobým a významným problémem města, přičemž by realizací výstavby nové mateřské školky došlo až o polovinu nižší poptávce o umístění dětí do školek.

Celá zakázka na výstavbu areálu nové mateřské školky by měla být spolufinancována EU, zatím však není známo, zdali to tak bude, ale ani o kolik finančních prostředků by mohlo město žádat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.