Město očima nezávislého člověka

Nová smlouva s Junákem

27.01.2015 11:41

Město uzavřelo dne 27. 10. 1992 nájemní smlouvu na pronájem domu čp. 151 ve Staré Boleslavi s organizací Junák Stará Boleslav. Účelem nájmu bylo provozování činnosti Junáka a prostory sloužily jako klubovna. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a objekt byl pronajímán bezplatně.

V loňském roce oznámila organizace, že Junák Stará Boleslav získal od MŠMT příslib dotace na stavební úpravy objektu včetně výměny zastaralého stávajícího topení. Rada města dne 17. 12. 2014 souhlasila se stavebními úpravami v objektu, čímž byla splněna povinnost k získání dotace na výměnu topení i na další stavební úpravy prostor v tomto domě.

Vzhledem ke změně Občanského zákoníku však musí být podepsána nová nájemní smlouva, jelikož se zásadně změnily podmínky. S vedoucí Junáka Stará Boleslav Kristýnou Menclovou byla projednána aktualizace nájemní smlouvy, ve které bude obsažen fakt, že dle nového Občanského zákoníku již nelze objekt pronajímat bezplatně, takže bylo stanoveno nájemné ve výši 1.000 Kč za rok.

Zároveň byl tento postup zadán advokátní kanceláří, se kterou má město podepsánu smlouvu, na posouzení, a ta navrhla následující postup: Za 1/ ukončení stávající nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 3. 2015. Za 2/ zveřejnění záměru na pronájem objektu čp. 151 ve Staré Boleslavi za nájemné 1.000Kč/rok pro organizaci Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Stará Boleslav. Za 3/ po zveřejnění záměru bude uzavřena nová nájemní smlouva od 1. 4. 2015.

Rada města s tímto návrhem AK souhlasila a do data 31. 3. 2015 by měla být podepsána s Junákem Stará Boleslav nová nájemní smlouva, odpovídající platnému znění Občanského zákoníku.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.