Město očima nezávislého člověka

Nová soutěž bude stát další peníze

03.04.2014 09:39

Rada města před časem vypsla poptávkové řízení obesláním několika firem ze svého seznamu na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky kancelářských a úklidových potřeb, rozdělenou na dvě části. Vzhledem k tomu, že dorazila pouze jedna nabídka, musela být soutěž, dle znění zákona, zrušena.

Odbor vnitřní správy nyní navrhl radě města vypsat na tuto zakázku soutěž novou, tentokrát však již otevřenou, což znamená, že se již nebudou oslovovat firmy z radničního seznamu, ale do soutěže se bude moci přihlásit kterákoliv firma splňující veškeré podmínky. Předešlou, zrušenou soutěž, však administrátor provedl dle zákonů a fakt, že nedošly nabídky oslovených firem, ovlivnit nemohl, a tak dostal zaplaceno.

Na další soutěž rozhodla rada města uzavřít smlouvu na provedení této otevřené soutěže s Janem Hárovníkem, přesněji řečeno s jeho firmou S.I.K. s.r.o., což je prakticky totéž, jako kdyby smlouvu podepsalo město přímo s ním. Za provedení soutěže má Jan Hárovník smluvně zajištěnou odměnu od radnice ve výši 45.000 Kč, k tomu se ovšem ještě musí přičíst 21 % DPH.

Rada města zároveň jmenovala hodnotící komisi ve složení: Ondřej Přenosil, Jana Chvojková, Marie Kolářová, Zbyněk Zeman a Kateřina Lipavská Králová. Tato komise bude otevírat obálky a hodnotit nabídky firem. Rada města zároveň, jak je zvykem, jmenovala i náhradníky.

Velice zajímavým zjištěním však při studiu zápisu z jednání rady města ze dne 26. 3. byl fakt, že o veřejné zakázce, a tím pádem i penězích města, rozhodli pouze čtyři přítomní radní. Ostatní radní přítomni při tomto hlasování nebyli.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.