Město očima nezávislého člověka

Nový nájemce Probošťáku vzbuzuje rozpaky

19.03.2012 12:04

Od samotného počátku devadesátých let má město s nájemci areálu na Probošťáku problémy. Do této doby byli pouze dva. První nájemce, měl ve smlouvě roční cenu za pronájem ve výši sto tisíc korun, nabízené investice za prvé všechny nesplnil a za druhé účtoval městu, a tím si zároveň snižoval nájemné, velmi přemrštěné ceny. Například pergolu údajně nechal postavit za sto padesát tisíc korun, a to v cenách platných v roce 1994.

Po ukončení doby nájmu s ním proto již nebylo počítáno. Druhý nájemce, známý městský podnikatel, pokladník místní ODS a člen krajské kontrolní komise ODS, Radek Kundrát, nasliboval hodně. Například spolufinancování napůl s městem přívodu pitné vody a kanalizaci do areálu. Neudělal nic.

Teď mu skončila doba nájmu a hledal se nový nájemce poté, co zastupitelé odmítli celý areál a veškeré městské pozemky kolem jezera prodat firmě, která zde chtěla vybudovat ohromnou marínu včetně obytných domů. Zjistilo se, že pokud by to město udělalo, přišlo by jednou provždy o možnost zasahovat do dění na Probošťáku a dokonce hrozilo to, co se stalo s golfovým hřištěm u Vaňkova jezera, také se mu říká Očko, kam občan města nemá přístup a nemůže se dokonce v Očku koupat, protože majitel okolních pozemků, firma Tapas Borek, znemožnila k Očku veškerý přístup.

Vítěz současného konkurzu na pronájem areálu se jmenuje Pavel Sůva. Právě ten Sůva, který se po komunálních volbách zúčastňoval povolebních jednání  za sdružení SNK Daniela Procházky a snažil se je ovlivnit tak, aby měl z pozadí na město a především jeho finance vliv. Tenkrát se mu to nepodařilo přesně tak, jak si představoval, ale stejně se jeho kůň Procházka ocitl v radě města a je tam dosud, i když ostatní členové SNK byli vykopnuti do opozice.

Proboštská jezera jsou po celá desetiletí hojně místními navštěvována a mnoho z nich má nyní obavy, aby se tímto rozhodnutím rady města nestalo to, co s Vaňkovým jezerem, tedy aby se Probošťák  nestal pro občany nepřístupným. Stačí přece tak málo, stanovit tak vysokou cenu za parkovné a vstupné, že se stane pro místní obyvatele Probošťák drahým jako pobyt u moře. A chodit tam nebudou.

Dalším oříškem bude to, co chce v areálu Pavel Sůva vybudovat. V písemných materiálech jak pro zastupitele, ale tak i pro občany města, to vedením města nebylo blíže a podrobněji specifikováno, ví se jenom to, že investice by dosáhla výše 15 milionů korun. Pokud by zde měly vyrůst nové budovy, ať už by to byl hotel či něco jiného, narazí město na veliký problém.

Podle současně platné legislativy nemůže být majitelem pozemku jiný subjekt nežli majitel stavby ležící na něm. Jak by to potom město řešilo? Prodalo by nájemci zastavěné pozemky nebo by se nájemce, po ukončení doby nájmu, oněch budov vzdal? To dnes nikdo neví.

Město pověřilo vypracováním nájemní smlouvy advokátní kancelář AK Pejchal, doufám proto, že smlouva bude taková, aby se podobným potížím město vyhnula a o areál nakonec za hubičku nepřišlo.

Mě osobně vadí, že jak veřejnost, tak i zastupitelé, nebyli podrobně s nabídkou Sůvy seznámení. Podle současně platného zákona o obcích nemá veřejnost ani zastupitelé do pronájmů co mluvit, je to otázka jenom rady města, a to dobré není. V problematice pronájmu areálu na koupání a odpočinek pro lidi z města, by měli být zainteresováni alespoň všichni zastupitelé a  podrobně seznámena veřejnost a já jenom doufám, že novela zákona o obcích, kde se i pronájmy městských majetků převedou na zastupitelstvo, bude brzy uzákoněna.

 

O smlouvu s novým nájemce Probošťáku se budu velmi zajímat. Osoba nájemce totiž ve mně příliš důvěry nevzbuzuje.    

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.