Město očima nezávislého člověka

Nový ředitel městské policie nastoupí později

09.05.2012 11:56

Bez jakékoliv oficiální informace nejen občanům města, ale ani zastupitelům města, kteří jsou, dle zákona č. 128/2000 Sb. nejvyšším orgánem samosprávy města, byla ustanovena výběrová komise, která vybrala nového ředitele městské policie.

Ani veřejnost, ale ani zastupitelé, neměli naprosto žádnou oficiální informaci o složení výběrové komise a nemohli tudíž požádat o členství v ní. A přitom v zastupitelstvu působí poslanec a bývalý velitel dopravní policie Středočeského kraje Stanislav Huml, který by s naprostou jistotou měl do výběru nového ředitele MP co říci.

Podle mých informací výběrová a excelentně utajená komise vybrala jako nového ředitele MP bývalého vysokého důstojníka Vojenské policie Petra Rendla, který měl původně do funkce nastoupit již 1. května.

Vzhledem k tomu, že zákon o městské policii přikazuje i novému řediteli absolvovat povinné školení a výcvik, jeho nástup, ale i představení se zastupitelstvu a jeho schválení do funkce proběhne pravděpodobně až během června, ale spíše je pravděpodobnější jeho nástup do funkce až od 1. července, neboť během června se budou konat dvě zasedání zastupitelů.

Do doby nástupu Petra Rendla do funkce je stále v čele MP stávající ředitel Ladislav Gürtler, který do funkce vedoucího Oddělení bezpečnostního a krizového řízení nastoupí až poté, co bude Rendl schválen zastupitelstvem a funkce se ujme.

O náplni práce vedoucího bezpečnostního a krizového řízení přinesu podrobné informace až po nástupu Ladislava Gürtlera do této funkce.

Předpokládám, že nový ředitel MP bude zastupitelstvem schválen a zdali se práce a funkčnost MP zlepší nám ukáže až čas.

Byl jsem u toho, když se po devadesátém roce městská policie ustanovovala, hlasoval jsem pro její vznik, ale má představa o tom, že strážníci budou především chodit pěšky po městě, se zvýšeným zájmem o krizová místa a budou mít enormní zájem na ochraně majetku a bezpečnosti občanů, se nenaplnila. Namísto toho, aby každý občan znal svého strážníka, jak zněl tehdejší slogan, MP jezdí po městě auty, takže normální občan města strážníky vůbec nezná, pokud ho nenachytají při rychlejší jízdě autem. A tak jsem si práci městských strážníků tehdy opravdu nepředstavoval.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.