Město očima nezávislého člověka

Nový systém parkování je nevyhnutelný.

07.09.2012 13:49

Pod tímto názvem byl uveden rozhovor s místostarostou Nekvasilem v Městských listech. V následujícím vydání bylo zveřejněno vyjádření několika zastupitelů k dané problematice. Pan starosta sdělil: „Regulace je podle našeho názoru možná pouze zavedením placeného parkování s osvobozením určitého prvotního  úseku pro  skutečné krátké zastavení“ a také : „Výjimkou  není ani naše město, respektive situace je ještě o to horší, že při masové výstavbě sídlišť v 60. až 80 letech se nastupující motorizace téměř ignorovala.“

Jde o to, zda je třeba nový systém –placený- nebo upravit stávající. Názor pana starosty, že regulace je možná pouze zavedením placeného parkování …..  , odpovídá současnému trendu myšlení v tomto státě. Majitel vozidla platí, pokud je výdělečný, daň z příjmu, kterou stát dává částečně i obcím k zajištění potřeb občanů. Dále platí spotřební daň za každý litr pohonné hmoty, dále DPH a podnikatel ještě silniční daň. V tomto zřízení je to stále málo peněz. Takže proč nechtít další peníze. Všichni víme, že mnohdy je ze zaparkováním problém.  Je otázkou, zda tam, kam jsme dříve šli pěšky nebo na kole, musíme jet autem. Důležitá místa ve městě by měla být zajištěna tak, aby zde nebylo celodenní parkování jednotlivce, ale umožnilo návštěvnost co největšímu množství občanů To je možné řešit parkovacími automaty za nějaký ten milionek plus údržba a provoz s průběžnou kontrolou. Nebo několika značkami určujícími možný čas pro parkování také s průběžnou kontrolou. V Německu doplněno parkovacími hodinami  za sklem auta. Podstatně levnější řešení. Kdo nedodrží určený čas bude pokutován. Kdo dodrží nic neplatí!

Poznámka pana starosty o masové výstavbě sídlišť je pravdivá. Zvýšením počtu obyvatel rostou i nároky na parkování a zahušťuje se doprava. Činí snad pan starosta a mnozí zastupitelé něco jiného než bylo činěno v 60. až 80. letech? Moc ne. Odsouhlasují Územní plán, který umožňuje rozšiřování města o další obytné zóny. To je vhodné pro developery, aby si zde vydělali. A co místní občané? Dozvědí se , že je zde moc aut, takže řešením je platit za parkování. Příkladem jiných zájmů může být sídliště Na Kloboučku. Byl zde problém s parkováním. Přesto, že se ví, že téměř každá rodina má auto, nebo dvě, bylo povoleno dělat na domech nástavby a tím i zvýšit  počet aut tam, kde již byl s parkováním problém. Že se jednáním některých zastupitelů    (hlasováním) nahrává developerům, kteří zde podnikají, ale ne současným obyvatelům města, je možné buď zájmem o cizí podnikání nebo nedomyšlením následků svého rozhodnutí při hlasování.

Podobným dalším příkladem může být zdražení vodného. Na dotaz proč dochází ke zdražení pan starosta správně sdělil:“Město odebírá vodu z Káraného a část spotřeby doplňuje z vlastních studní, Protože počet obyvatel stoupá, naše studny nestačí krýt zvýšený odběr, takže musíme brát více vody z Káraného a tím se zvyšují náklady na vodné.“ Takže možná nás toto při dalším rozšiřování města čeká.

Zastupitelé a občané, Územní plán a jeho odsouhlasení  nebo neodsouhlasení je velmi důležité a má následné vazby.Pozor!

Navrhoval jsem a psal o tom, že by zastupitelstvo mělo nejdříve uspořádat anketu s otázkou : „Jak velké, počtem obyvatel, chcete mít naše město?“ K tomu stručně vysvětlit klady a zápory rozšiřování. Podle výsledků ankety teprve dát zadání zpracovateli Územního plánu.

Občané, nejste-li  v zásadních otázkách dotazováni, tak 11 zastupitelů rozhodne o nevratných  následcích pro vaše město a tím i váš život v tomto městě. 

František Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.