Město očima nezávislého člověka

O aktualizovaných zadávacích podmínkách nepadlo ani slovo

21.09.2013 13:53

Brandýské noviny již před časem informovaly, že probíhá opětovné výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku „Správa nemovitostí bytového a nebytového fondu města“. Původní výběrové řízení bylo vedením města zrušeno a rada města pověřila místostarostu Nekvasila zjištěním skutečností při eventuelní správě tohoto fondu vlastnímu silami radnice, jinak řečeno, zdali by tuto činnost mohli vykonávat v rámci běžného platu a pracovní náplně radniční úředníci. Místostarostovo zjištění nedopadlo pro úředníky dobře, informoval tehdy radu města, že je nutné vypsat další výběrové řízení na správce bytového a nebytového fondu, i když to bude znamenat, že se bude muset platit z městské kasy. Současný správce fondu má platnou smlouvu pouze do konce listopadu.

Rada města proto vypsala nové nadlimitní výběrové řízení a toto rozhodnutí schválila dne 23.7.2013. Schválila i zástupce města, který toto výběrové řízení zajistí, jako obvykle se jím stal Jan Hárovník.

Dne 1.9.2013 však vstoupilo v platnost nařízení vlády, které aktualizovalo podmínky pro nadlimitní veřejné zakázky a bylo nutno zadávací podmínky této aktualizaci přizpůsobit, aby bylo vyhověno zákonu. Starosta Ondřej Přenosil předložil radě města aktualizované podmínky nadlimitní veřejné zakázky a rada města je schválila. Tyto změny, uvádělo se v zápisu, byly nedílnou součástí zápisu z jednání rady města, ovšem, jak je dlouholetým zvykem této rady města, zveřejněny nebyly.

I z tohoto postupu je naprosto zřejmé, že vedení města svým občanům, kteří svými daněmi přispívají  do rozpočtu města, tají naprosto vše, co jí zákon přímo nenakazuje zveřejnit. Není přece žádným státním tajemstvím, podléhajícím zvláštnímu režimu utajení, výpis změn při aktualizaci zadávacích podmínek na veřejné nadlimitní soutěže, takže by mohly být spoluobčanům změny dle vládního nařízení prezentovány v zápisu, který si každý může na oficiálních webových stránkách města přečíst.

Opět musím zdůraznit, že vedení města v režii ODS a TOP 09, mělo ve svých předvolebních slibech uvedeno, že radnice bude vůči občanům otevřená. Zvláště TOP 09 měla o informovanosti veřejnosti ve volebním programu vyčleněn dost významný prostor. Jak své sliby občanům plní, je vidět ze všech zápisů z jednání rady města, ale i z toho, jakým způsobem se provádí zápis z veřejných jednání zastupitelstva, kdy v případě, že ověřovatelem zápisu není člen opozice, zápis skutečnému jednání neodpovídá. V mnoha případech je to právě činěno pod tlakem členů TOP 09 ve vedení města.

Stejně tak si o otevřenosti jednání vedení města, zejména TOP 09, vůči veřejnosti, může občan udělat obrázek v tom, jak místostarostka Nováková zarputile odmítá zveřejňovat pořízené audiovizuální záznamy z veřejných zasedání zastupitelstva a hledá všemožné kličky, jak tomu zabránit. A přitom nedaleké Čelákovice již v předešlém volebním období začaly záznamy v nesestříhané a nezkrácené podobě vysílat na internetu, a to jak v přímém přenosu, tak i ze záznamu. A žádné soudní jednání se s nimi nevedlo. Jde totiž jen a pouze o vůli, a ta ze strany současné rady města zkrátka chybí.

A mimochodem, můj typ na vítěze veřejné nadlimitní soutěže. Správcem se opět stane firma Tommi Holding. Uvidíme, zda můj typ vyjde stejně, jako při opravě cyklostezky. Ono to lze totiž předpokládat.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.