Město očima nezávislého člověka

O dotaci se bude opět snažit externí firma

24.10.2013 11:40

Odbor územního rozvoje a památkové péče předložil radě města návrh na uzavření mandátní smlouvy se společností 4TM Solution z Mělníka na zajištění komplexního dotačního poradenství v rámci realizace projektu „Rekonstrukce ulic Kralupská, Nádražní a Riegrova v Brandýse nad Labem.“

Předmětem smlouvy je průběžné poradenství při veškerém řízení a administraci projektu, zpracování tak zvané 1. Monitorovací zprávy včetně žádosti o platbu dotace a zároveň i zpracování závěrečné zprávy projektu.

Doba plnění smlouvy byla stanovena na období 1.1.2013 až 29.11.2014, kdy by měly být kompletní rekonstrukce vyjmenovaných ulic dokončeny. Cena za poradenství byla stanovena na částku 241.903 Kč včetně DPH.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.