Město očima nezávislého člověka

O nebytové prostory přílišný zájem není

10.05.2013 12:04

Ekonomická situace státu nesvědčí nejen lidem, ale ani podnikatelům. Vždyť letos skončil rekordní počet malých firem a živnostníků. Týká se to samozřejmě nejen velkých potravinových řetězců, které uvedly pokles tržeb až o acet procent, ale i malých podnikatelů u nás ve městě.

Před časem se uvolnil nebytový prostor ve Staré Boleslavi, dílnička už na sebe nevydělala. Lidé mají příliš málo peněz, a proto šetří kde se dá, samozřejmě i na službách. Rada města dne 9.1.2013 rozhodla o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor číslo 13 v čp.53 ve Staré Boleslavi. Jednalo se o nebytový prostor o výměře 121,68 m2. Rada města zároveň zveřejnila i výši nájemného, které bude za prostory požadovat. Jednalo se minimálně o 500 Kč za 1m2/1 rok.

V termínu, do kterého se zájemci o nebytový prostor mohli na radnici ucházet, to je do dne 17.4.2013, byla městu doručena pouze jedna nabídka. Rada města ji vyhodnotila a rozhodla se uzavřít nájemní smlouvu s tímto jediným zájemcem. Nic jiného jí ani nezbývalo.

Zájemkyní je Libuše Čížková, která by v uvedených nebytových prostorách chtěla poskytovat služby pro rodiny s dětmi v předškolním věku, tudíž by se mělo jednat o mimoškolní výuku a vzdělávání.

Rada města uložila vedoucí odboru majetku města V. Fišerové předložit smlouvu starostovi k podpisu nejpozději do data 31.5.2013. Jedná se o nájem 500 Kč/1m2/1 rok, což za rok činí 60.840 Kč. K těmto platbám je však nutné ještě připočíst nutné a povinné poplatky, například za vytápění a elektřinu.

O tom, zda zájemkyně o nebytové prostory bude schopna vydělat od lidí tak, aby mohla stanovené nájemné a poplatky hradit, rozhodne zájem lidí s předškoláky využívat jejich služeb. Vzhledem k faktu, že většina rodin s malými dětmi v předškolním věku, kdy je matka většinou v domácnosti a rodina má snížený příjem, má většina mladých rodin problémy jak s penězi vyjít. Proto se domnívám, že nebude příliš dlouho trvat a nebytový prostor bude opět nabízen k dalšímu pronájmu, i když bych si velice přál, aby zájemkyni o pronájem její záměr vyšel.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.