Město očima nezávislého člověka

O podrobnostech nákupu lázní v Houštce nepadlo ani slovo

16.01.2014 12:00

V zápisu z jednání rady města dne 17. 12. 2013, další zápis zastupitelé obdrželi až dne 16.1.2014, se uvádí, že starosta města informoval radu města o postupu dalších kroků v záležitosti lázní Houštka. Zápis dále pouze uvedl, že rada města vzala informaci na vědomí. A to bylo vše.

Neobjevilo se ani jediné slovo o tom, jaké další kroky to vlastně byly, jak se jednání vyvíjí a hlavně, jak se vyvíjí cena za léta nevyužívaný a tím pádem zchátralý dům. Restituent získal do vlastnictví kromě tohoto bývalého lázeňského domu, kde později byla kuchyně a velká jídelna pro studenty v koleji PF UK, v někdejším Domu Kim Ir Sena a kde se ještě po roce 2000 konaly různé akce, aby se později vše zavřelo a nechalo napospas času, i téměř celou Houštku a jak známo, les již městu za velké peníze prodal.

Nyní nabídl městu k odkoupení i tento dům, a to za 8,5 milionu korun. Tuto cenu považuji, vzhledem ke stavu domu, za nehorázně přemrštěnou, a proto bych očekával, že právě o ceně se povedou ony další kroky vedení města. A dále bych očekával, že vedení města, které pouze dočasně, v mezích mandátu, spravuje veřejné finance, ale i celý majetek města, bude veřejnost, která jej vlastně platí a je tudíž jakýmsi zaměstnavatelem vedení města, poctivě informovat o všem, co se týká majetku a financí města, tedy všech jeho občanů.

Ani slovo! To je způsob práce této rady města a vedení města. Lidem neříkat pokud možno nic.

Pokud by vlastník objektu, který si ho může naložit třeba do octa, pokud ho město nekoupí, protože sám na jeho zřejmě finančně náročnou adaptaci mít nebude, výrazně, ale opravdu výrazně nepůjde s cenou dolů, pak bych ani já pro nákup domu za 8,5 milionu korun ruku nezvedl.

A právě o veškerých jednáních by měli být především zastupitelé průběžně informováni, neboť to budou právě oni, kteří o domu budou hlasovat. Jenomže u nás funguje koalice podle příkazu. Proč by tedy mělo vedení města informovat těch pár skutečných opozičníků, když mají jistých dvanáct hlasů? A tak je tedy neinformují.

A občany? No, ty už vůbec ne. Na těch jim přece bude záležet až na podzim, a to je dlouhá doba, tak co by se vedení města nějakými občany zabývalo už teď, že?   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.