Město očima nezávislého člověka

O směně pozemků pro Kaufland je již předem rozhodnuto

30.04.2013 12:52

To, co opoziční zastupitelé předpokládali, tedy fakt, že se dvanáctičlenná koalice předem kuloárně dohodne, že odhlasuje směnu pozemků mezi městem a investorem výstavby krabice Kauflandu, se nyní zcela jasně prokázalo.

Již na předminulém zasedání rady města byl vznesen požadavek na brandýské zemědělské družstvo, aby umožnil průjezd na vytypované pozemky města, které rada města určila jako náhradní pozemky pro vznik nových zahrádek namísto stávajících zahrádek v lokalitě Zápská.

Na posledním zasedání rady města všichni přítomní radní povolili vstup na pozemky zahrádek firmě Agroprojekt Brno, aby na zahrádkách byl proveden sondami inženýrsko-geologický průzkum. Celkem se bude jednat o šest sond.

Tento průzkum byl stanoven při projednávání vlivu stavby Kauflandu na životní prostředí EIA. Tím, že rada města tento průzkum povolila a nařídila nájemcům pozemků, tedy zahrádkářům, že musí umožnit pracovníkům firmy vstup a kutání na jejich zahrádkách, vyslala do města jasný signál, že o směně pozemků s investorem Kauflandu, kterou musí odhlasovat zastupitelstvo, je již dávno před hlasováním koalicí rozhodnuto.

I přes fakt, že všechny subjekty zastoupené v současném zastupitelstvu měly ve volebních programech nesouhlas s výstavbou dalšího obchodního centra na území města, na své sliby občanům – voličům, náhle koalice zapomněla, či spíše své sliby hodila za hlavu.

Při uvažované výstavbě OC v lokalitě Zahradnická byl slyšet výrazný odpor lidí ze sídliště a rada se hlasu lidí zalekla a výstavbu tam neschválila. V případu zahrádkářů na Zápské se však jednalo jen o několik desítek lidí a ty koalici za získávání eventuelních hlasů při příštích komunálních volbách až tak příliš nezajímaly. A tak klidně dopustí zničení zahrádek, na kterých lidé pracovali a těšili se z plodů své práce po několik desetiletí.

Nyní se jednalo o pár zahrádek, příště se může jednat o mnohem více lidí, pamatujme si, jak se k lidem ve městě tato koalice chová a mějme to na paměti hlavně příští rok na podzim až budou komunální volby.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.