Město očima nezávislého člověka

O směně pozemků se nakonec hlasovat bude

15.05.2014 08:04

Rada města, na návrh starosty, odsouhlasila program veřejného zasedání zastupitelstva, konaného v pondělí 19. května od 17 hodin v kapli brandýského zámku a tento program byl následně zveřejněn v zápisu z jednání rady města. Mimo jiné body byly uvedeny v tomto elektronickém zápisu i dva body týkající se výstavby OC Kaufland na Zápské ulici. Byl to bod o schválení a uzavření smlouvy o právu provést stavbu na katastru města a dalším bodem bylo schválení uzavření plánovací smlouvy mezi městem a investorem. O tom, že by nejdříve zastupitelé měli schválit hlasováním směnu pozemků mezi městem a investorem, se nepsalo.

Ve znění schváleného jednacího řádu zastupitelstva, obdrželi ve stanovené lhůtě všichni zastupitelé písemné podklady pro veřejné jednání zastupitelstva a tam už se bod směna pozemků objevil. Jde o nejdůležitější hlasování zastupitelů v letité kauze Kaufland. Pokud by nebyla prohlasována tato směna pozemků, nemělo by smysl, aby zastupitelé hlasovali o obou dalších souvisejících bodech v této kauze. A opět se jednalo o docela netrasparentní krok rady města.

V oficiálním tištěném programu veřejného zasedání zastupitelstva se totiž pod pořadovým číslem 8. nachází schválení práva výstavby OC Kaufland, v bodu programu číslo 9. pak schválení plánovací smlouvy. Až poté se v programu uvádí bod 10. Koupě, prodeje a směny pozemků, kde pod podbodem V. se teprve bude schvalovat směna pozemků.

Pokud by se pořadí programu schůze neměnilo, zastupitelé, přesněji řečeno koalice, neboť opozice snad bude jednotně proti, nejdříve odhlasují oba související body, a pak teprve ten nejdůležitější, a to směnu pozemků. Z hlediska výsledku hlasování je pořadí bodů bezpředmětné, vždyť koaliční dvanáctka je již dlouho a předem domluvená, jak bude hlasovat a domluva byla taková, že koalice podpoří investora na úkor vlastních občanů.

Pokud by však ve městě vládla skutečná demokracie a každý ze zastupitelů by byl věren svým předvolebnbím slibům a především svědomí, stejně jako přísaze, kterou složil, nemuselo by hlasování o směně pozemků projít. V případě našeho města to je však skutečně jenom sen. Co na tom, že starosta veřejně sliboval, že Kaufland ve městě nebude, co na tom, že místostarostka na veřejném setkání s občany hovořila ve stejném duchu. Za dobu, která od oněch veřejných slibů uplynula, se mínění těchto představitelů otočilo o celých sto osmdesát stupňů a poslušní zvedači rukou z koalice tento veletoč jistě rádi podpoří. Je mi líto zahrádkářů.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.