Město očima nezávislého člověka

O územním plánu by se jednat nemělo

26.08.2014 10:21

Jak už Brandýské noviny informovaly, bude se dne 28. srpna od 17 hodin konat v kapli brandýského zámku další veřejné zasedání zastupitelstva. Dle zaslaného materiálu zastupitelům včetně tištěného programu zasedání, by se o uvažovaném bodu jednání, a to námitkám, připomínkám a požadavkům k úp, jednat nemělo.

Kromě administrativních bodů programu, by se měly projednávat pohledávky vůči společnosti Zera Groupe s.r.o., které přesáhly 400 tisíc korun, což bude velice zajímavý bod jednání. Dále by zastupitelé měli schválit dar majitele společnosti Interclima Rybáře, který jako každoročně, věnoval městu finanční dar určený na obnovu zámku, a to je v našem městě zcela ojedinělý jev. Zastupitelstvo zřejmě schválí i dotace na zateplení tří městských objektů, stejně jako další dotaci na akci Obnova přirozených krajinných struktur Polabí – Brandýs n.L. Cvrčovické stromořadí. Vzhledem k tomu, že u jakékoliv dotace je nutná finanční spoluúčast města, nejsem stoprocentně přesvědčen, že právě toto jsou vhodně investované finanční prostředky města.

Ostatní body jednání zastupitelstva se týkají většinou bytového fondu a prodeje jednotlivých bytů. Je však nutné se zmínit o praxi, která se jako červená nit táhne celým tímto volebním obdobím, a tou nití jsou návrhy vedení města až při samotném zasedání na doplnění bodů programu zasedání. Tím, a je nutno dodat, že tato praxe je ve znění přijatého usnesení zastupitelstva o jednacím řádu, se do programu dostávají i body, které nebyly uvedeny v tištěném programu schůze a zastupitelé se tak na tyto nově dodané body nemohou předem připravit, ale ani se s nimi důkladně seznámit. A tak není vyloučeno, že námitky občanů k úp, a bylo jich více než 240, se na program zasedání zařadí na návrh starosty města a koalice projednání tohoto bodu samozřejmě podpoří jednotným dvanáctičlenným odhlasováním. Je však, ale i možné, že se na čtvrtečním jednání zastupitelstva úp vůbec neobjeví. I taková je praxe současného vedení města.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.