Město očima nezávislého člověka

O volný byt opět nebyl zájem

12.05.2013 11:10

Rada města již podruhé dne 27.2.2013 zveřejnila záměr na pronájem volného bytu v majetku města v sídlišti ve Staré Boleslavi. Poprvé se na výzvu nepřihlásil ani jediný zájemce a není se co divit. Vždyť na bytu 1 + 1 o výměře 34,70 m2 vázne dluh na nájemném ve výši 33.011 Kč, který by musel zájemce o byt městu uhradit.

Druhá výzva o možnost získání bytu do pronájmu končila dne 5.4.2013 a nepřihlásil se o něj opět nikdo. Důvod je naprosto zřejmý – vysoký nájem a úhrada dluhu. Odbor majetku města nyní radě města opět předložil návrh na záměr pronájmu tohoto volného městského bytu. Nyní ovšem již bez podmínky, že zájemce bude muset zaplatit i váznoucí dluh.

Cena za pronájem malého bytu však i nadále zůstala velmi vysoká, čímž nesplňuje podmínku, že by se jednalo o sociální byt. Rada města i nadále požaduje nájemné ve výši 4.500 Kč, k čemuž se ovšem musejí přičíst i povinné poplatky za měsíc.

Rada města též odstoupila od podmínky, že žadatel o pronájem městského bytu musí mít ve vlastní péči nezletilé dítě, ale nabízí byt do pronájmu každému, kdo by projevil zájem. Ovšem i tak lze předpokládat, že o byt přílišný zájem nebude právě vzhledem k vysokému nájmu za takto malý byt.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.