Město očima nezávislého člověka

OÁZA VE ST. BOLESLAVI.

27.06.2014 08:03

Nesmírně mne potěšil článek v těchto BN nazvaný „Dopis čtenáře“ publikovaný dne 24. 6. 2014.

Manželé Činovcovi v něm reagují na  článek „Krásný vzhled je na ten….“ Představují svou reakcí - oázu - z které pramení zájem o město. A dění v něm. Jak příjemné oproti širé lhostejnosti.

Věřím, že chápou můj úmysl ukázat dobrovolnou práci a zájem občana o vzhled města.Jak správně upozorňují takový zájem u mnohých není. A to ani u těch pro které je to zaměstnáním. Upozornil jsem v těchto BN na možnost, že takový pracovník může být i pro další období na svém místě „zabetonován“ přijetím Služebního zákona. Zda se jedná u pracovníků města u kterých je starost o město a jeho vzhled pracovní náplní o neschopnost, lhostejnost či zainteresovanost si vždy každý musí určit sám.Jen chci říci, že nelze paušalizovat.

Manželé Činovcovi i správně poukazují na špatné hospodaření s penězi města. S našimi společnými penězi! Nezájem členů MP o město mi léta vadí. A to nás MP stojí kolem 14 milionů ročně. Dovedu si představit vhodnější využití těchto milionů. To by se ale musela najít i většina zastupitelů se stejným pohledem na problém. Bude záležet na tom, koho si v příštích volbách občané vyberou. Složení zastupitelstva a jeho činnost je výsledkem volby občanů.

K obsahu článku manželů Cínovcových by bylo možno dodat další otázky – nemají ničitelé zeleně možnost zaparkovat na svých pozemcích,  kdo rozhodl, že majetek města může být používán k soukromému podnikání,  proč jiný občan zaparkující třeba na půl hodiny na náměstí musí platit,  nejsme si rovni,  jak bylo ohodnoceno neplnění povinnosti u MP?

Osobně jsem přesvědčen, že občan si dovolí to co je mu dovoleno.A k ničení zeleně dochází za nezájmu městské policie a jejího zřizovatele.

Děkuji – OÁZE – manželům Čínovcovým za nelhostejnost. Připojují se například k panu  Jerglovi který také projevuje zájem o odstranění nedostatků.

Fr. Štecha

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.