Město očima nezávislého člověka

Občané se musejí řídit nařízeními, ale město zákon nedodržuje

05.12.2012 13:45

V našem právním řádu platí, že pokud se vydá nový zákon či novela, musí být zároveň zrušen zákon či novela předešlá, pokud se týká stejné záležitosti. Tím, že by nebyl předešlý zákon či nařízení výslovně zrušeno, nastala by situace, že by platily obě normy současně, i když by si zároveň odporovaly. A nastal by právní chaos.

Totéž však platí i Obecně platných vyhláškách a Nařízeních města. I zde platí, že nemohou být platné obě normy města současně. Letos byla přijata dvě Nařízení města, s čísly 3/2012 a 4/2012, obě se týkala zón placeného parkování na určených místech, osazenými parkovacími automaty. První nařízení zohledňovalo právo města za parkování vybírat poplatky, druhé nařízení pak upřesňovalo vyhrazené smíšené zóny, kde mohou parkovat jak platící řidiči, tak i držitelé rezidenčních karet.

Ve městě však žijí i lidé zvídaví a pečliví, kteří soustavně a pečlivě studují všechna vydaná prohlášení a nařízení města. Jedním z nich je i Jiří Jergl. A právě on zjistil, že při vyhlášení Nařízení 3 a 4/2012 nebylo zrušeno Nařízení města číslo 5/2005, které se taktéž týkalo placeného parkování na náměstí. Tehdy to prosadila rada města pod vedením starosty Daniela Procházky.

Jednalo se o to, že tímto nařízením a přiloženou grafickou přílohou s přesně vymezenými parkovacími místy na náměstí v Brandýse, se tato parkovací místa pronajala, za směšnou částku, podotýkám, soukromé firmě, která od řidičů začala vybírat poplatky. Později se však zjistilo, že tento pronájem neodpovídal přesně platným zákonům a nájemní smlouva se soukromníkem se zrušila a lidé opět mohli parkovat na náměstí zdarma.

V letošním roce však současná rada města, bez jakékoliv debaty s občany, kterých se to nejvíce dotýká, rozhodla, že vybraná místa osadí parkovacími automaty a lidé budou muset opět za parkování na veřejné  komunikaci platit. Upozorňuji, že pro město toto opatření příliš výnosné není, neboť musí, dle smlouvy, majiteli automatů platit více, nežli se dosud za měsíc vybralo.

Rada města, jako nejvyšší výkonný orgán, který má ze zákona právo vydávat Obecně platné vyhlášky a nařízení města, tedy jakési zákony platné na katastru města, však sama zákonnou normu nesplnila. Zapomněla totiž v obou nových nařízení města, předešlé nařízení týkající se naprosto stejné záležitosti, zrušit. Navíc, po rekonstrukci náměstí se zcela změnil počet a umístění parkovacích míst, takže pokud by se občan řídil předešlým, platným a nezrušeným, nařízením města, mohl by parkovat i tam, kde se nyní parkovat nemůže a automaty tam nejsou. Jenom by dodržel jednu z městských norem.

Současné vedení města tak vyžaduje od občanů, aby nařízení dodržovali, ale samo se ani nenamáhalo zákonné normy dodržet. Jeden z úředníků města toto opomenutí rady města o zrušení předešlého nařízení města přiznal a slíbil Jiřímu Jerglovi, který na nezákonnost upozornil, že po dohodě s tajemnicí MěÚ toto opomenutí napraví a vše uvede do zákonné normy.

Tento případ, a není zdaleka ojedinělý, svědčí o naprosté nekompetentnosti současné rady města, která občany při nedodržení vyhlášek a norem sankcionuje finančními postihy, ale sama zákony nedodržuje. A nikdo ve městě nemá ani právo, ale ani možnost, tuto radu za pochybení též sankcionovat. Prakticky je beztrestná. Pokud ovšem občané ve volbách takovýmto politikům nezavřou dveře od radnice a nezbaví je výnosných funkcí.

Bude to jenom na nich, na občanech našeho města. 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.