Město očima nezávislého člověka

Občanská poradna Na Dolíku končí

18.12.2013 14:01

Město uzavřelo dne 28. 4. 2009 smlouvu o nájmu nebytového prostoru č. 3 o výměře 42 m2 v areálu Dolíku ve Staré Boleslavi s Občanskou poradnou o.s., která se během času přejmenovala na Respondeo o.s. Zastoupená byla Veronikou Pačesovou.

Poradna se zabývala pomocí občanům v tíživých životních situacích, se kterými si sami neuměli poradit. Následně byl s touto společností uzavřen dodatek smlouvy, který upravoval výši smluvní pokuty a další dodatek smlouvy řešil podnájem třetí osobě.

Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Během času se nájemné měnilo a pro rok 2013 bylo stanoveno na výši 31.411 Kč.

Dne 28. 11. 2013 obdržel odbor majetku města od jmenované společnosti výpověď z nájmu  nebytových prostor a ode dne 1. 12. 2013 tudíž počala běžet výpovědní lhůta. Nájemní poměr společnosti Respondeo o.s. tak skončí dne 28. 2. 2014.

Rada města tuto informaci vzala na vědomí, ale v zápisu z jejího jednání se neobjevila ani zmínka o tom, že by již nyní město zveřejnilo záměr na další pronájem tohoto nebytového prostoru tak, aby byl eventuálně nebytový prostor kontinuálně obsazen. Tak se může stát, že záměr město zveřejní pozdě a prostor bude nějaký čas neobsazen, čímž město přijde o peníze z nájemného.

Z této informace vyplývá, že občané ocitnuvší se v tíživé životní situaci, přestali poradnu navštěvovat, a to zřejmě z jediného důvodu. I za toto poradenství zřejmě museli platit, jak jinak by si společnost vydělala na nájem? A většinou se životní tíživá situace lidí týkala právě peněz, které právě neměli. Dalším důvodem mohlo být i to, že občané nebyli s radami poradny spokojeni.

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.