Město očima nezávislého člověka

Obehraná písnička – voda opět podraží

17.01.2013 11:52

Rada města, ve spolupráci s firmou Stavokomplet, která má vodovod a kanalizaci od města v pronájmu, procházela a posuzovala stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2013.

Při kalkulaci ceny rada města vycházela z těchto vlivů a změn oproti roku minulému.

1/ Dochází k navyšování ceny nakupované vod z Káraného o 6 %.. Pravdou ale též je i to, že velkou část spotřebované vody tvoří vlastní zdroje.

2/ Nárůst ceny elektrické energie, odhad činí 3 až 5 %.

3/ Nárůst cen chemikálií, odhad je opět 3 až 5 %.

4/ Nárůst cen ostatních nutných komodit, především kyslíku pro hygienizaci kalu. Dle rady města a Stavokompletu je nárůst o 40 % ceny.

5/ Nárůst cen pohonných hmot.

6/ Pokles spotřeby vody odebrané obyvateli o 5 %.

Rada města se se Stavokompletem dohodla, že pro stanovení ceny vodného a stočného bude započítáno jenom zvýšení nákladů z důvodu enormního nárůstu ceny za kyslík a dílem i zvýšení DPH. Jedním z hlavních důvodů je však pokles odběru vody o 5 %. Při kalkulaci zvýšení cen za vodné a  stočné rada vycházela z toho, že bude zachována absolutní výše zisku firmy, tudíž i města, stejného, jako v předchozím roce.

Nebude tudíž uplatněn nárůst 5 % zisku firmy tak, jak to umožňuje nový Výměr Ministerstva financí číslo 03/2012 ze dne 27.8.2012. To, že rada města se dohodla s firmou o nenavyšování absolutního zisku firmy, je zapříčiněno prodloužením nájemní smlouvy, respektive její nevypovězení, jak to požadovali před časem někteří zastupitelé a chtěli vypsat nové výběrové řízení, neboť firma Stavokomplet má  vodovod a kanalizaci v pronájmu již 15 let, ale především podepsáním dodatku smlouvy, ve kterém se výpovědní lhůta z nájemního poměru prodloužila na celé dva roky ode dne podání výpovědi.

Jednáním rady města, jak se uvádí v zápisu ze dne 9.12.2013 je, že cena bude navýšena jen o 1,73 Kč, což je 2,87 % na jeden m3, ovšem bez DPH. Při zvýšení DPH na 15 % se tak lidem zvýší cena vodného a stočného o 2,60 Kč za 1 m3. V neveřejné příloze je, opět jen dle zápisu, uvedeno i srovnání s dalšími obcemi.

Zvýšení cena za vodné a stočné se může zdát malé, ale jen to jen zdání. Vždyť se cena navyšuje se železnou pravidelností rok co rok. Spočítejme si celkovou cenu, kterou budou muset lidé platit a zjistíme, že se o žádnou maličkost nejedná. A je stále více rodin, které mají se všemi povinnými platbami velké problémy.

A je tu ještě další záležitost. Zásluhou protilidového jednání Kalouska a podpory celé koalice se lidem neustále snižují reálné příjmy.Prý musíme šetřit, tvrdí tento ekonomický zločinec neustále. Proč by si, když už je henta krízia, nemohla snížit zisk i firma? Proč si musí zachovat stejný zisk jako vloni? Odpověď je jediná, protože její zisky zaplatí lidé. Musejí, nic jiného jim nezbývá.

Budu opět navrhovat zachování loňské ceny vodného a stočného. A budu opět touto koalicí přehlasován, ostatně jako vždy, když se snažím lidem trochu od placení ulehčit. Pamatujte si dobře, kdo vám neustále zvyšuje ceny ve městě, kdo vás nutí platit za parkování a další a další věci. Komunální volby budou ani se nenadějeme. Pamatujme si, kdo nyní vládne městu a pořádně jim to při volbách spočítejme!   

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.