Město očima nezávislého člověka

Objektivita České televizi naprosto chybí

22.01.2014 14:25

Česká televize, konkrétně pořad Reportéři ČT, byla v poslední době ve městě dvakrát. Poprvé to bylo v brandýském kině, kde probíhalo veřejné projednávání možnosti výstavby Kauflandu na jeho pozemcích pod nemocnicí. I když byly v sále dvě skupiny obyvatel města, jak odpůrci, tak příznivci, výstavby obchoďáku pod nemocnicí, Česká televize dala prostor pouze jedné straně. Tudíž objektivita pořadu vzala pořádně za své.

Druhý pořad reportéři ČT natáčela Česká televize na veřejném zasedání zastupitelstva dne  18. prosince a vysílal se v pondělí 20. ledna. A opět v něm objektivní zpravodajství zcela chybělo. Pořad byl účelový, manipulující a poškozující poctivé zastupitele. Divák, který nebyl zasedání zastupitelů přítomen, tak zákonitě musel dospět k závěru, že všichni zastupitelé jsou zločinci jdoucí proti lidem a že pouze občané jsou jedinými, kteří proti otevření další pískovny bojují.

Autoři pořadu tak manipulovali veřejným míněním, že při slovech moderátorky o tom, že město fakticky otevření pískovny u jatek podporuje, do vysílání zařadili jednomyslné hlasování zastupitelstva. Neinformovaný divák tak zákonitě musel dospět k závěru, že zastupitelé, a to všichni, hlasují pro pískovnu. A přitom autoři použili záznam hlasování o změně programu zasedání, na kterém se po dohadovacím řízení zastupitelé domluvili, tudíž vůbec nehlasovali o pískovně.

A další nemravnosti, či spíše úmyslná manipulace veřejným míněním. Autoři do pořadu nezařadili ani jedno jediné vystoupení opozičních zastupitelů, kteří se za zájmy lidí a města perou do krve už delší dobu. I tento fakt byl promyšlen a zinscenován, protože se dnes přece nenosí, že by i politik mohl hájit zájmy veřejnosti.

A několik faktů na závěr. O eventualitě otevření dobývacího prostoru u jatek jsem veřejnost poprvé informoval v novinách již v roce 2005, kdy jsem se o tomto, tehdy velice utajovaném projektu, dozvěděl. Dokonce jsem v dalším období na základě plné moci zastupoval dva majitele pozemků. Od té doby jsem veřejnost na toto nebezpečí upozorňoval pokaždé, když jsem zjistil další fakta.

Jako zastupitel jsem navrhl a prosadil, proti jinému názoru starosty, znění usnesení, přijaté všemi tehdy přítomnými zastupiteli, že město otevření pískovny u jatek odmítá. Byl jsem, spolu s kolegou Humlem, u místního šetření v budově jatek, jejímž výsledkem bylo stažení žádosti těžařů na vydání povolení k výstavbě valu. Navrhoval jsem i usnesení, že zastupitelstvo ukládá radě města, po poradě s právníky, vypovědět nesmyslně nevýhodnou smlouvu o nájmu pozemků k těžbě téměř zadarmo. Bohužel, tehdy již zafungovala koalice a můj návrh neprošel. Je to běžná praxe.

A další, velice významný fakt, který televize zcela opomněla, nebo spíše schválně do vysílání nezařadila. Zastupitelstvo se totiž většinou usneslo, a televize u toho byla a kamera jela, že ukládá starostovi města podat odvolání proti povolení k těžbě vydané Bánským úřadem v Kladně, byť opožděně. V pořadu nezazněl ani požadavek opozice, ani slovo z diskuze s vedením města, ale ani samotné hlasování. Zkrátka, zastupitelé jsou zločinci a kašlou na lidi, tak to z pořadu pro mne vyznělo. A přitom to není pravda.

Dvakrát jsem byl přítomen natáčení ČT, dvakrát lhali národu. Jak mám věřit jejich zpravodajství? Jak lidé vůbec mohou médiím věřit, když tato fakta znají? Národ je obelháván daleko více nežli dříve, ale to už je téma na další poznámku.

Vladimír Kapal  

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.