Město očima nezávislého člověka

Obvyklá praxe – cena se dodatkem zvýšila

12.07.2013 15:48

Dle současně platného zákona o veřejných zakázkách je hlavním, a lze říci, že jediným kritériem, cena. Zakázka může být přidělena pouze firmě, která zašle nabídku nejnižší.

Pokud se však jedná o spřátelenou firmu, a jiná městské zakázky ani získat nemůže, postupuje se podle starého a známého scénáře. Samozřejmě pouze u těch radnic, které zakázky nevypisují otevřeně na internetu, a to u nás nehrozí. O vypisování veřejných zakázek na internetu hovořil i předseda Svazu obcí a měst a prohlásil, že při internetových výběrech firem, města ušetřila v minulém roce až 30 % nákladů na veřejné zakázky. A to už třeba v případě našeho města jsou pěkné peníze.

Ale zpět k praxi u nás. Například se vypsala veřejná zakázka malého rozsahu na zateplení budovy hasičské zbrojnice ve Staré Boleslavi, aby budova mohla opět sloužit potřebám města. Zakázku vyhrála firma s nejnižší cenou ABC Chomutov. Nabídla cenu ve výši

2.995.323,54 Kč. Jednalo se o zateplení budovy a výměnu oken, to jen pro upřesnění. Nyní však rada města schválila dodatek ke smlouvě a cena se zvedla o tak zvané vícepráce. O jaké vícepráce a v jakém rozsahu se samozřejmě neuvádělo. Cena byla zvednuta o 42.384,93 Kč, čímž celková cena za uvedenou práci dosáhla výše 3.329.541,47 Kč.

Bylo by zajímavé zjistit, jakou cenu nabídla druhá firma v pořadí, to se ale nedozvíme, protože ve valné většině případů se jednotlivé nabízené ceny firmami neuvádějí. Aby se totiž nestalo, že vítězná firma byla tímto dodatkem nakonec dražší než firma umístěná až za ní podle výše nabízených cen.

Rada města pouze v zápisu uvedla, že navýšení ceny nepřevýší zákonem povolenou hranici 20 % z celkové ceny. Samozřejmě, kdyby cena přesáhla tuto hranici, museli by být ve vedení firmy hlupáci, a to v žádném případě nepředpokládám.

Takhle jednoduše a přitom ve znění zákona lze manipulovat s výběrovými řízeními, pokud nepodléhají od začátku až do konce kontrole veřejnosti. Není proto divu, že ekonomové neustále upozorňují, že téměř všechny veřejné zakázky měst a obcí jsou předražovány.

Záleží totiž na tom, aby firmy měly i na všimné.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.