Město očima nezávislého člověka

Odbor IT ušetřil

06.09.2013 11:55

Na základě přehodnocení smlouvy o postoupení užívacích práv uzavřené mezi společností Wolkers Kluwer ČR a.s. a městem, byl radě města předložen návrh dodatku ke smlouvě

číslo 2 s účinností od 1.9.2013.

Změna smluvního vztahu provedená tímto dodatkem se týká rozšíření stávajících modelů právního systému ASPI o několik dalších složek. Jedná se složky: Vzory Meritem a Komentáře, další složku Alert a dále o způsobu prováděné pravidelné aktualizace programu prostřednictvím internetu. Zároveň dodatek řeší proškolení klíčových úředníků, kteří s tímto programem na radnici pracují.

Dodatkem se mění i platnost a účinnost smlouvy, a to tak, že je nyní platná na dobu určitou na tři roky. Zároveň se jím změnilo, že nadále nebude docházet k ročnímu navýšení plateb o inflaci. Dodatkem č. 2 se zároveň snížila roční platba za poskytování právního systému o 11.565 Kč včetně DPH. Celková roční platba tak nyní činí 38.720 Kč včetně DPH.

Rada města tento dodatek odsouhlasila a ten začal platit uvedeným dnem, tedy 1:9:2013.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.