Město očima nezávislého člověka

Odkud fouká vítr?

26.10.2014 09:43

Procházel jsem si během soboty všechna dostupná fakta o stížnosti na regulérnost komunálních voleb u nás ve městě, několikrát si přehrál můj nahraný rozhovor s předsedkyní soudu, popátral na internetu a obvolal několik kontaktů zainteresovaných v městské politice a zjistil jsem několik velice zajímavých faktů.

Zamýšlel jsem se i nad tím, proč onen zbabělec použil při podání falešné stížnosti mého jména a došel k jedinému závěru. Musel to být někdo, komu jsem šlapal velice dlouho na prsty, koho jsem ve svých článcích odhaloval a kdo mne nenávidí do morku kostí.

A nyní fakta. Podvodný dopis obdržel Krajský soud v Praze 5, nám. Kinských 5, dle slov předsedkyně senátu, dne 21.10. Aniž by si soud, nebo jeho pracovníci, ověřili pravost uvedeného jména, zaslali stížnost dne 23.10. elektronicky městu. A téhož dne, přesně v 9.58 hodin se tato informace objevila na facebooku TOP 09, kde se po volbách již nic dalšího nepsalo. Podle informací měl odejít e-mail ze soudu kolem 9 hodiny. To tedy znamená, alespoň se to domnívám, že ten, kdo umístil na facebook TOP 09 onu informaci, na ni musel čekat a zároveň měl buď přístup na počítač na radnici, nebo měl na radnici velice dobrého spojence. Každopádně rychlost, s jakou byla tato informace zveřejněna je podezřelá a domnívám se, že byla očekávaná.

A zjistil jsem další fakta. Předsedkyně soudu mi na můj dotaz, čeho se vlastně měla stížnost na volby týkat, protože jsem to nemohl vědět, když jsem nic takového nepodával, odpověděla, že petice k účasti ve volbách sdružení Odpovědnost a komunikace. Uvádělo se ve stížnosti, že toto uskupení prošlo, po zjištění s nepravými jmény na petičních arších, pouze zásluhou sedmi podpisů občanů města a stížnost spočívala ve zpochybnění správnosti činnosti volební komise města. Tato informace mi nebyla známa a nikdo jiný ve městě, kromě těch, kdož jsou na radnici, ji neznal též. Pokud by totiž soud shledal, že nebyla v pořádku ani další jména na podpisovém archu tohoto uskupení, Odpovědnost a komunikace by se poté zúčastnila voleb nezákonně, byť ve volbách toto uskupení neuspělo, musely by být být volby prohlášeny za neplatné a opakovány.

Dalším podivným faktem je to, že pracovník soudu mi volal až tři nebo čtyři hodiny poté, co jsem sám volal předsedkyni soudu, aby si ověřil nějaké podrobnosti mého údajného podání stížnosti na regulérnost voleb. Tedy velmi dlouho poté, co soud, aniž by si ověřil, zda je podpis pravý a zdali se nejedná o hnusný a zločinný podvod, zaslal stížnost oficiálně městu.

Když se onen pracovník soudu dozvěděl, že jsem žádnou stížnost neposílal a že se jedná o zneužití mého jména a podvod, velice překvapeně prohlásil: „Ale to je pak celé jednání soudu bezpředmětné.“ A já mu odvětil, že se domnívám totéž.

A pátral jsem dále. Zjistil jsem, že se ve městě uvažovalo o možnosti převést brandýský zámek na obecně prospěšnou společnost, tedy vyvést jej z majetku města. To by byl první krok k tomu, aby město o zámek v konečné fázi naprosto přišlo poté, co za řadu let do jeho obnovy nastrkalo spoustu milionů. Kdo za tímto záměrem stojí, se mi nepodařilo stoprocentně zjistit, nikdo mi konkrétní jméno neřekl, ale lze se domýšlet.

Takže si to shrňme a položme si několik otázek. Kdo ztratil ve volbách možnost rozhodovat o městě a zároveň dva místostarosty? Kdo má největší zájem o zámek? Na čích facebookových stránkách se jako první objevila informace, že se volby odkládají díky mému údajnému podání stížnosti? Jak je možné, že se to tak rychle dozvěděli? A kdo by mohl mít největší zájem na tom, aby se volby opakovaly a oni mohli eventuálně získat více mandátů, aby opět mohli rozhodovat o městu? Za odpověďmi na tyto otázky mi vyplývá pouze jedno jméno strany – TOP 09. Nevím to sice stoprocentně, ale ze všech vyjmenovaných indicií to vypadá přesně takto.

Může se někdo divit, že se snažím vysvětlit důvody, které kohosi vedly k zaslání zpochybnění voleb? Vždyť se jedná o mé jméno, o mou pověst. A ten, kdo za tím vším je, si může být jist, že po zjištění původce tohoto svinstva půjdu, jak ohař po stopě, protože toto už přesáhlo rámec politického boje, tady se jedná o trestný a opovrženíhodný čin. Proto zveřejním nejen dopis soudu, ale i trestní oznámení, které, na rozdíl od prvního mého slibu, podám až ve středu, protože předtím mám ještě schůzku s právníkem.

Vladimír Kapal

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.