Město očima nezávislého člověka

Odměny neuvolněných zastupitelů města

25.11.2014 09:47

Měsíční odměny uvolněných zastupitelů se vyplácejí podle daných tabulek, tudíž o nich zastupitelé nemají možnost jednat, ani je nemají právo měnit, navrhovat částky jiné, ale ani o nich nehlasují. Z tohoto důvodu se na ustanovujícím veřejném zasedání o odměnách uvolněných zastupitelů, tedy starosty a dvou uvolněných místostarostů nejednalo, nehlasovalo, ale ani nebyla uvedena jejich výše.

Hledání v příslušných tabulkách na internetu je poměrně složité a navíc se musí přepočítávat koeficient, podle počtu obyvatel toho kterého města či obce, a proto jsem se do toho ani nepouštěl, ale z dřívějška vím, že odměna starosty našeho města se pohybuje kolem 45.000 Kč a místostarostů kolem 40.000 Kč. V průběhu času přesnou výši odměn zjistím a zveřejním.

Nyní se budu zabývat odhlasovanými odměnami neuvolněných zastupitelů tak, jak byly na veřejném zasedání odsouhlaseny. Tyto odměny jsou vyčísleny na základě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Neuvolněný místostarosta bude měsíčně pobírat odměnu ve výši 33.173 Kč. Radní mohli být odměňování, dle tohoto nařízení až do výše 2.810 Kč, a tato výše odměny byla odsouhlasena. Opět, stejně jako u neuvolněného místostarosty se celková částka skládá ze tří položek. Za prvé, odměna za výkon funkce, za druhé, odměna za výkon funkce zastupitele a za třetí poplatek za počet obyvatel. Toto složení je stejné u všech dalších funkcí.

Předsedové výborů zastupitelstva a předsedové komisí rady města mají nárok na měsíční odměnu ve výši 2. 470 Kč. Člen výboru nebo komise a zároveň zastupitel, má nárok na měsíční odměnu ve výši 2.120 Kč. Každý zastupitel má nárok, dle nařízení vlády, na měsíční odměnu ve výši 820 Kč.

Zároveň zastupitelstvo odsouhlasilo, opět dle znění vládního nařízení, že členům zastupitelstva, kteří jsou zároveň předsedy výborů a komisí a zastupitelům, kteří jsou členy těchto výborů a komisí se jednotlivé odměny sčítají. Ve výborech zastupitelstva, tedy ve finančním a kontrolním výboru, stejně jako v komisích rady města však mohou být i nezastupitelé. Pokud by byl předseda komise nečlen zastupitelstva, náležela by mu měsíční odměna ve výši 500 Kč a členům výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, pak náleží měsíční odměna ve výši 450 Kč. Jedinému, komu se uvedené odměny nepřičítají, je neuvolněný místostarosta, který má výše uvedenou odměnu bez dalších přičtených odměn, což platí i o uvolněných zastupitelích, tedy starostovi a obou místostarostech.

Toto hlasování se koná vždy jenom na ustanovujícím veřejném zasedání zastupitelstva a platí po celé volební období. Uvedené částky podléhají zdanění, dle příslušného zákona.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.