Město očima nezávislého člověka

Odměny uvolněných zastupitelů

27.11.2014 09:10

V předešlém článku o odměnách zastupitelů jsem uvedl, že odměny uvolněných funkcionářů jsou stanoveny podle tabulek, zastupitelstvo o nich nehlasuje, jako v případě neuvolněného místostarosty. Kolega Huml si udělal čas a příslušné tabulky na internetu našel a poslal mi je. A tady jsou odměny starosty města a obou místostarostů, kteří jsou uvolněni, což znamená, že svou funkci vykonávají jako profesi.

 Dle tabulek spadá naše město do kategorie měst nad 10.000 do 20.000 obyvatel a od toho se odvíjí i výše odměn.

Starosta – Základní odměna 27.425 Kč. Za obec ve jmenované kategorii je příplatek ve výši 22.006 Kč a dále se vypočítává další příplatek za každých 100 obyvatel nad počet 10.000 ve výši 50.10 Kč, což činí 4.008.

Poznámka: Jelikož neznám absolutně přesný počet obyvatel města, vzal jsem v potaz 18.000 obyvatel města, neboť kolem tohoto počtu se skutečný a přesný počet obyvatel pohybuje.

Starosta našeho města má tudíž příjem 52.439 Kč

Místostarostové: U nich se výše odměn vypočítává naprosto stejným způsobem, přičemž jak příplatek za obec v dané kategorii, tedy mezi 10 tisíci a 20 tisíci obyvatel, je totožný, stejně tak jako příplatek za každých sto obyvatel nad 10 tisíc. Jediný rozdíl je ve výši základní odměny.

Místostarostové uvolnění: Základní odměna 19.874 Kč. Jelikož ostatní části odměn místostarostů jsou totožné, jako u starosty, činí měsíční odměna obou uvolněných místostarostů částku 45.888 Kč.

Jako v případu odměn všech zastupitelů v různých funkcích a neuvolněného místostarosty, podléhají i odměny starosty a obou místostarostů zdanění podle platných zákonů.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.