Město očima nezávislého člověka

Okna bude měnit firma z Lysé nad Labem

05.07.2013 12:04

Všechny strany a hnutí podílející se na zastupitelstvu města měly ve volebních programech podporu místních podnikatelů. Když si však prohlédneme zápisy z jednání rady města uvidíme, že se různých veřejných zakázek zúčastňují jen velice ojediněle a aby dokonce ve veřejné soutěži zvítězily, je naprostá výjimka. A přitom by určitě nějaká místní firma dokázala splnit požadavky města, například v následujícím případu.

Rada města dne 22.5 vypsala poptávkové řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu „Výměna dřevěných špaletových oken v domě čp. 36 v ulici I. Olbrachta.“ Jedná se o výměnu dvaceti dřevěných oken v zadním traktu domu přiléhajícího k pasáži Enc. Nová okna se budou instalovat včetně venkovních parapetů a akce bude hrazena z rozpočtu Tommi Hloding.

Na základě výzvy se přihlásily tři firmy a ani jediná nebyla z města. Nejnižší cenu nabídla firma Mařík – Okna a dveře s.r.o. z Lysé nad Labem, a to 149.993 Kč včetně 15 % DPH. Vzhledem k tomu, že tato cena byla výrazně nižší nežli ostatní nabídky, rozhodla se hodnotící komise pozvat představitele firmy k osobnímu jednání, které se uskutečnilo dne 11.6., o čemž svědčí zápis komise. Zástupce firmy potvrdil výši své nabídky a na tomto základě a po doporučení komise uložila rada města  vedoucí odboru majetku předložit starostovi města smlouvu o dílo. Smlouva byla dne 28.6. také podepsána.

Naprosto stejná situace byla i při další veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Výměna stávající oken v domě čp. 1767 v Michalovické ulici.I v tomto případě předložila firma Mařík tak nízkou cenu, že se o ní jednalo na uvedeném osobním jednání. Cena zněla na částku 116.964 Kč včetně 15 % DPH. I tuto cenu zástupce firmy potvrdil,a proto byla s touto firmou podepsána smlouva o dílo i na tento dům.

Domnívám se, že tyto práce by zvládla i místní firma, jenomže to by musely být místní firmy zařazeny do tajných seznamů firem rady města a vzhledem k tomu, že se v poptávkových řízeních objevují jen velice sporadicky, v těchto seznamech prostě chybí. Znovu se tak naskýtá otázka, proč se rada města tak vehementně brání zveřejňovat všechny poptávky na internetu. V tomto případě by se mohla přihlásit každá firma, která by o zakázku měla zájem a nemusely by existovat žádné utajované seznamy. Nevím, zdali je pravda, že žádné seznamy neexistují, ale zakázky se pouze přihrávají spřáteleným firmám, ale vše tomu nasvědčuje.

A to je špatné a urychleně by se to mělo změnit.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.