Město očima nezávislého člověka

Oni se také kradou témata

04.08.2011 17:54

Můj článek o auditu brandýské nemocnice, kde jsem, jak je mým zvykem, zveřejnil především data a nikoliv jenom nepřesná slova, zveřejněn nebyl. Namísto něho vyšel naprosto jiný redakční článek, který jenom kopíroval, s malými změnami, článek v Mladé frontě dnes.

Nelíbilo se mi to, a proto jsem zde zveřejnil svůj názor na uloupené téma a morální odpovědnost novinářů.

Následovně mi přišel od redaktora Votruby mail, ač jsem ve svém materiálu nikoho nejmenoval, který bez sebemenší úpravy zveřejňuji i s mou odpovědí.

Názor nechť si čtenář udělá sám.

Vladimír Kapal 

 

Vážený pane Kapale,

byl jsem upozorněn na článek, který jste publikoval na svých webových stránkách a musím říci, že mě velmi mrzí jeho poslední odstavce. Chápu Vaše rozhořčení nad tím, když Lumír do tisku nepustí některý z Vašich článků, to nepotěší žádného autora. Na druhou stranu, je výsadním právem pana Štrobacha vybírat články, které uveřejněny budou a které ne, neboť on nese odpovědnost za případné následky.
Mrzí mě, že za tyto rozepře mezi Vámi a p. Štrobachem piká i redakce a potažmo i já. Pokud nejste ochoten dělat úpravy ve svých článcích podle návrhů p. Štrobacha, nelze se pak divit, že nejsou uveřejněny vůbec.
Co se týče nemocnice, očividně jste článek, který jsem psal do novin vůbec nečetl, přesto si dovolujete pochybovat o mé morální úrovni... aniž by jste se mě alespoň zeptal na okolnosti.
Článek jsem schválně psal pod domicelem redakce, nikoliv pod svým, a není v něm obsažen ani řádek z článku Vašeho. Vycházel jsem z rozhovoru s majitelem nemocnice p. Švikovským a z auditu, který mi dal k dispozici. Dalé jsem se opíral o informace uveřejněné v MF DNES, což je v článku i uvedeno.
Vždy jsem se snažil respektovat Vaší práci a jestli se Vás u p. Štrobacha někdo zastává, tak je to Dominika a já. Nesuďte nás tedy prosím za něco, k čemu z naší strany vůbec nedochází.

S pozdravem
Viktor Votruba

 

Vážený pane Votrubo,

Pokud mě paměť nemýlí, a lze říci, že mě mýlí velice zřídka, nikde se v mém článku vaše jméno neobjevilo. To za prvé. Za druhé, v tiskovém zákoně se zcela explicitně uvádí, že pokud není publikováno jméno, není z tohoto zákona přípustná stížnost. A za třetí, jedním z morálních poklesků novinářů, převážně z řad těch nejmladších, je tak zvaná loupež témat. Rozvedu: Pokud některý novinář zjistí a zajistí si neveřejné a zároveň relevantní materiály a napíše o tomto tématu článek, který z jakéhokoliv důvodu není zveřejněn, morální a slušný novinář, kolega, o tomto tématu nepíše, zvláště když se o tématu dozvěděl až z onoho původního článku.

Majitel novin má plné a nezadatelné právo rozhodnout o tom, zda nějaký článek do tisku pustí či nikoliv. Stejné právo však má novinář, který ten který článek napsal, když si předtím zajistil relevantní podklady, nesouhlasit se změnami, které jeho práci devalvují a článek by neměl vůbec vyjít. Nejen ten původní, ale ani žádný jiný, aby nedošlo k oné loupeži tématu. To je morální jednání a chování. Pokud se jiný novinář o tématu dozví, klasický případ Kolumbova vejce, není nic lehčího, nežli téma ukrást a napsat vlastní text.

Je pochopitelné, že zvláště u mladých a neznámých novinářů, je velice silná snaha se zviditelnit, a pokud se jedná o silné téma, a to tunelování nemocnice je, jenom to k jejich zviditelnění přispěje.

Jak jsem na svých novinách uvedl, téma audit nemocnice jsem měl k dispozici ještě dříve nežli MF Dnes, takže každý jiný článek ve stejných novinách, kam byl původní článek zaslán, o tomto tématu není nic jiného, nežli plagiát a uloupené téma.

Proto bych vás, pane Votrubo, moc a moc prosil, pokud mi opět nebude zveřejněn nějaký článek, ať už z jakéhokoliv důvodu, nechte mé téma být a nepište na něj plagiáty, byť pod domicilem redakce. Slušní novináři to nedělají.

Díky za to, že se mne i s Dominikou zastáváte, ale já to opravdu nepotřebuji. Navíc o Dominice v mém článku nabylo též ani zmínky, proto nechápu proč jste se o ní vůbec zmiňoval.

Uvědomte si, prosím, že mě bude zanedlouho šedesát tři let, a po celý život jsem se o sebe uměl postarat sám a doufám, že ještě dlouho toho budu schopen.

Přeji hezký den.

Vladimír Kapal

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.