Město očima nezávislého člověka

Opět půjdou peníze na soukromé účely

15.08.2013 11:49

Rada města dne 26.6.2013 schválila záměr, předložený místostarostkou Novákovou, aby za městské peníze spravovala soukromá společnost další soukromý portál www.svatovaclavskapout.cz. Nyní, na zasedání rady města byl místostarostkou předložen návrh smlouvy mezi městem a firmou Union Point spol. s r.o. na správu a aktualizaci této domény. Rada města souhlasila s navrženou cenou ve výši 99.690 Kč. Zápis už neuvádí, zdali se k této částce přičte DPH či nikoliv.

Na tuto částku však musí rada města pro tuto platbu vytvořit novou položku v kapitole ORJ, neboť s ní původní rozpočet, schválený koaliční většinou v zastupitelstvu, vůbec nepočítal. Je zajímavé, že na posledním veřejném zasedání zastupitelstva nikdo z vedení města zastupitele o této platbě neinformoval ani nepožádal o schválení. Důvodem je fakt, že koalice dala radě města možnost s většinou peněz v rozpočtu nakládat bez souhlasu zastupitelstva. Zákon to umožňuje, ale jsou demokraticky vedená města, jejichž zastupitelstva si odsouhlasila, že kromě malých částek do deseti tisíc, vše ostatní musí rady města předkládat zastupitelstvům a konat podle jeho rozhodnutí. Ale to jsou ovšem demokraticky vedená města.

V případě platby za portál se opět jedná o iniciativu místostarostky Novákové, neboť Svatováclavská národní pouť je především oslavou katolické církve a portál je určen pro její propagaci. Tato pouť se koná pouze jeden víkend v roce, kolem 28. září, ale firma bude mít zaplaceno, jako by na portále pracovala po celý rok. Navíc na svatováclavské slavnosti město přispívá z rozpočtu velkými částkami, ale vlastní pořádání provádí další soukromá firma, která vydělává na pronájmu ploch ve Staré Boleslavi od stánkařů, hudebníků a dalších účinkujících na této pouti.

Domnívám se, že téměř sto tisíc korun z už tak napjatého městského rozpočtu, jsou opět jenom vyhozené peníze kvůli soukromým zájmům. Z hlediska znalosti provozu podobných domén, vždyť po řadu let provozuji a ze svých prostředků i hradím tyto stránky, mi cena připadá velice přemrštěná a nemravná. Pokud by město zmiňovanou doménu vlastnilo, mohl by ji spravovat IT odbor za stanovenou mzdu jeho pracovníků a ani by je tato správa a aktualizace příliš nezatížila a město by mohlo oněch sto tisíc využít efektivněji a pro všechny občany.

Námitka, že se jedná o malou část rozpočtu, je nepřijatelná. Pokud si za rok spočteme všechny takto nesmyslně a pro soukromé potřeby vyhozené peníze, dostali bychom se k částce daleko větší, za kterou by se například dala opravit i jedna ulice. Vždyť mnoho z nich vypadá stejně, jako za třicetileté války.

Radní, ale i zastupitelé by se měli chovat jako řádní hospodáři a nevyhazovat veřejné prostředky za nesmysly nebo pro potřeby soukromníků. Tato rada města, ale i celé vedení města, se jako řádný hospodář v žádném případě nechová.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.